Utorak, 14 Svibanj 2024
NAMJEŠTAO RADOVE SPLITSKOM PODUZETNIKU ZA MUZEJ ZLATA I SREBRA MIMO UGOVORA

USKOK TOMAŠIĆA TERETI ZA VIŠEMILIJUNSKU ŠTETU

Načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić Načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić Foto: Općina Smokvica


USKOK je danas objavio za što tereti uhićenog načelnika Općine Smokvica Kuzmu Tomašića (Socijaldemokrati). Kako navodi USKOK protiv načelnika Općine Smokvica Kuzme Tomašića pokrenuta je istraga zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti. Istražnom sucu u Splitu USKOK je za Tomašića i splitskog poduzetnika Ivicu Kriletiću, koji su uhićeni u jučerašnjoj akciji, zatražio određivanje istražnog zatvora.

USKOK je nakon provedenih izvida, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv smokviškog načelnika Kuzme Tomašića i splitskog poduzetnika Ivice Kriletića, a zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK sumnja kako je Tomašić, kao prvookrivljeni od 27. listopada 2017. do 13. svibnja 2024. godine, kao načelnik Općine Smokvica, sukladno prethodnom dogovoru s drugookrivljenim poduzetnikom Kriletićem, u nakani da mu pribavi znatnu imovinsku korist, potpisao više aneksa Ugovoru o izvođenju građevinskih i obrtničkih radova za izgradnju Muzeja zlata i srebra Smokvice. Time je, tereti USKOK Tomašića, odobrio znatno veće cijene za već ugovorene kao naknadne, nepredviđene te dodatne radove, iako je prethodno ugovorom bilo određeno da su te cijene prema troškovniku bile fiksne.

„Nakon što je Općina ishodila pravomoćnu građevinsku dozvolu za građenje Muzeja, radi financiranja njegove izgradnje i opremanja uz uređenje glavnog mjesnog trga u Smokvici bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije, Općina je 24. veljače 2017. potpisala Ugovor o partnerstvu s Dubrovačko - neretvanskom županijom) kao korisnikom bespovratnih sredstava za projekt 'Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija'.” - navodi USKOK u priopćenju.

Kako dalje piše USKOK, ne navodeći identitet osumnjičenika, potom je Općina u postupku javne nabave izabrala Kriletića kao najpovoljnijeg ponuđača s najnižom cijenom od 4.164.372,29 kuna s PDV-om, nakon čega je Tomašić s Kriletićem 19. veljače 2018. zaključio Ugovor kojim je ugovorena fiksna i nepromjenjiva jedinična cijena radova iz ugovornog troškovnika kao i da u slučaju promijenjenih okolnosti izvođač nema pravo na povećanje ugovorenih jediničnih cijena. Znajući to, Tomašić je tijekom 2018. i 2019. s Kriletićem ipak zaključio više aneksa ugovoru kojima su povećane jedinične cijene te ugovoreni dodatni, naknadni i nepredviđeni radovi i produljen rok građenja.

Iako su okrivljenici znali da su radovi na izgradnji Muzeja i popločavanju glavnog trga ispred crkve i Muzeja izvedeni protivno Zakonu o gradnji jer Općina nije ishodila potrebnu izmjenu i dopunu pravomoćne građevinske dozvole, iz USKOK kažu da je Tomašić protivno Zakonu o javnoj nabavi, umjesto provedbom postupka jednostavne nabave, narudžbenicom naručio Izmjene i dopune Glavnog projekta, te su bez kontrole projektantskog, stručnog i tehničkog nadzora, sačinili i potpisali zapisnik o primopredaji svih ugovorenih radova i potpisali zapisnik o okončanom obračunu na temelju kojeg je Općina Kriletiću isplatila ukupno 6.452.295,06 kuna (856.366,72 eura), iako za Muzej ni do tada nije ishođena izmjena i dopuna građevinske dozvole, niti je obavljen tehnički pregled građevine i izdana uporabna dozvola.

Kako navode iz USKOK-a pritom je Tomašić znao da Općina za Muzej ne posjeduje vlastitu muzejsku građu jer se radilo o građi u vlasništvu Župe u Smokvici te da, prije ugovaranja partnerskog odnosa sa Županijom, Općina nije od Ministarstva kulture pribavila očitovanje može li osnovati Muzej. Općinsko vijeće je stoga donijelo odluku da se umjesto Muzeja osnuje Galerija zlata i srebra Smokvica te je Tomašić na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatskog muzejskog vijeća ishodio Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje javne ustanove Galerija, iako je znao da ni ta ustanova nema tehnički pregled građevine ustanove, kao i da do 13. svibnja 2024. nije izdana uporabna dozvola, zbog čega nije osiguran prostor kao jedan od preduvjeta za obavljanje muzejske djelatnosti bilo muzeja ili galerije.

Konačno, na postavljeni zahtjev Općine za nadoknadom bespovratnih sredstva, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije utvrdila je elemente nepravilnosti osnovom kojih nije odobrena isplata bespovratnih sredstava od najmanje 837.085,42 kuna (111.100,33 eura) koje je Županija morala vratiti. Kako je Županija kao korisnik bespovratnih sredstava vratila najmanje 837.085,42 kune, od Općine je zatražila povrat bespovratno doznačenih sredstava od 711.522,61 kuna (94.435,27 eura), na što se Tomašić obvezao, ali Općina nije u roku platila dospjele obveze, također navode iz USKOK-a o slučaju o kojem je Južni jedini pisao u više navrata.

Na opisani je način Tomašić obavljanjem radova bez ishođene izmjene i dopune građevinske dozvole, aneksiranjem osnovnog ugovora te neosnovanim povećanjem ugovorenih jediničnih cijena radova, tereti načelnika Općine Smokvica USKOK, Kriletiću pribavio korist od najmanje 2.287.922,76 kuna na štetu Europskog fonda za regionalni razvoj iz kojeg su doznačena bespovratna sredstva, dok je Županiju oštetio za iznos od najmanje 837.085,42 kune koje moraju biti vraćene zbog ovako izvedenog projekta. Također je oštetio i Općinu za najmanje 2.274.991,82 kune na ime realiziranog kredita Općine u iznosu od 5.400.000 kuna koji je korišten za plaćanje ugovorenih radova.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika.

JPA