Subota, 22 Lipanj 2024
VRTIĆ NE ZADOVOLJAVA STANDARDE PA SU MALIŠANI OSTALI NEUPISANI, A INSPEKCIJA SE BAVILA I MOBINGOM

INSPEKTORI U DJEČJEM VRTIĆU KORČULA

Ilustracija Ilustracija Foto ilustracija: JP
Piše:

U jaslice u Dječjem vrtiću Korčula upisat će se samo petero djece. Na listi čekanja ostalo je 16 mališana te još njih 14 koji kao ne zadovoljavaju uvjete za upis iako su prošle pedagoške godine i ta djeca upisana. Većina te djece ostala je neupisana, doznaje Južni, jer je inspekcija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih utvrdila kako vrtić u Korčuli ne zadovoljava državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

I dok je većina jasličke djece ostala na listi čekanja, Južni neslužbeno doznaje kako se u Dječjem vrtiću Korčula nadaju da će im Ministarstvo verificirati programe ne bi li otvorili još jednu vrtićku skupinu za koju namjeravaju urediti prostor tijekom ljetnih mjeseci kako bi u rujnu mogli upisati djecu s liste čekanja. Ne bi li upisali djecu, u Gradu Korčuli namjeravaju urediti i prostor u Žrnovu dok u Dječjem vrtiću Korčula navodno namjeravaju prostor zbornice i jedine kancelarije koju imaju, urediti kao prostor za skupinu djece jasličke dobi.

Da su informacije kojima raspolaže Južni točne može se iščitati i iz objave korčulanske gradonačelnice Nike Silić Maroević. Ona je naime zbog brojnih upita roditelja čija su djeca prijavljena za upis u jaslice, navela kako „nova, privremena jaslička skupina, koja je prošle godine odlično funckionirala, čeka na odobrenje”.

Na čije i kakvo odobrenje se čeka nije pojasnila, ali je navela „paralelno radimo na novoj skupini u Žrnovu”, i nastavila: „Završena je dokumentacija, na natječaju nismo prošli i čekamo novi te na dokumentaciju za proširenje vrtića u Korčuli (zemljišno knjiža situacija gotovo riješena).”

Navela je kako je „lista upisane djece privremena” te da će se „situacija u konačnici rasplesti u korist roditelja”.

Inače, Dječji vrtić Korčula osamdesetih je godina građen namjenski sa svim popratnim sadržajima kojima je u to vrijeme takav objekt morao raspolagati. No, od osamdesetih do danas standardi su se promijenili, a u Gradu Korčuli izgradnju novog vrtića izgleda nemaju u planu.

Po imenovanju nove ravnateljice Ingrid Marelić neke od članica Upravnog vijeća Vrtića isticale su kako će nova ravnateljica gotovo pa sve pozlatiti, kao i da je stanje u vrtiću puno bolje nego što je bilo prije nego je imenovana Marelić. No to i nije baš točno.

Naime, još je u ožujku, dok je podnosila izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula, novu ravnateljicu Ingrid Marelić vijećnik Andrija Fabris uhvatio u nepodopštini da je od Dječjeg vrtića Ploče prepisala Godišnji plan za pedagošku 2023. / 2024. godinu.

U vrtiću, osim jasličkih grupa u kojima ima više djece od dozvoljenog broja, izgleda ima problema i s mobingom jer je i to bio jedan od razloga zbog kojega ih je posjetila inspekcija.