Nedjelja, 22 Siječanj 2023
DUBROVAČKI MUZEJI

Ilirska kaciga s Pelješca izniman je arheološki nalaz, u srijedu se otvara izložba

Ilirska kaciga pronađena je na nalazištu u Zakotorcu Ilirska kaciga pronađena je na nalazištu u Zakotorcu Foto: DUM


Dubrovački muzeji u srijedu, 25. siječnja, u 12 sati u tvrđavi Revelin organiziraju otvaranje izložbe „Ilirska kaciga iz Zakotorca“ autora dr.sc. Domagoja Perkića, koja će nakon dugotrajne konzervacije i restauracije biti predstavljena javnosti. Izniman nalaz ilirske kacige, kao i brojni drugi vrijedni grobni prilozi, dijelovi nošnje te nakita rezultat su provedenih arheoloških istraživanja groba iz 4. stoljeća prije Krista u naselju Zakotorac na poluotoku Pelješcu u kojima je sudjelovao i Perkić.

Istraživanja su obavljena u razdoblju od 2020. do 2022. godine, a njima je koordinirao Centar za prapovijesna istraživanja, uz sudjelovanje Dubrovačkih muzeja, Instituta za arheologiju i Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te uz logističku pomoć udruge Hrvatski dom Viganj.

ilirskakaciga 220123

U sklopu otvaranja izložbe, bit će održano i predavanje o arheološkim istraživanjima u Zakotorcu na Pelješcu te o značaju same kacige koje će uz Perkića, voditi i dr.sc. Hrvoje Potrebica.