Subota, 21 Siječanj 2023
PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA

Fotografski natječaj „22. na jugu”

Fotografski natječaj „22. na jugu” Foto: dm


Pravila i uvjeti sudjelovanja na fotografskom natječaju „22. na jugu”

Čl. 1.
Organizator fotografskog natječaja „22. na jugu” je nakladnik portala Južni Verbum publicum d.o.o. Između dolaca 6, 20236 Nova Mokošica, OIB 60852160170

Čl. 2.
Na natječaju za dodjelu nagrada mogu sudjelovati isključivo punoljetni državljani Republike Hrvatske. Maloljetne osobe i strani državljani ne mogu konkurirati za dodjelu nagrada, ali mogu sudjelovati na natječaju iz natjecateljskih i razloga zabave. Natječaj je namijenjen i profesionalcima i amaterskim fotografima.
*Ukoliko se ispostavi da autor pobjedničke fotografije nije državljanin Republike Hrvatske ili je maloljetna osoba, nagrada se dodjeljuje autoru prve sljedeće najbolje fotografije koji zadovoljava uvjete za dodjelu nagrade.

Čl. 3.
Zbog sklapanja autorskog ugovora i isplate nagrade autor pobjedničke fotografije dužan je dostaviti osobne podatke koji uključuju: ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta kako je upisana na osobnoj iskaznici, OIB i valjani broj žiro računa otvoren kod bilo koje banke koja posluje na području Republike Hrvatske.
Rok za dostavu podataka je 15 dana od objave rezultata natječaja isključivo na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
*Ukoliko autor pobjedničke fotografije ne dostavi navedene podatke u navedenom roku, nagrada se dodjeljuje autoru prve sljedeće najbolje fotografije koji zadovoljava uvjete za dodjelu nagrade.

Čl. 4.
Sudionici natječaja pod kaznenom i prekršajnom odgovornosti slanjem fotografija na natječaj potvrđuju da su i autori fotografija i da na iste polažu autorska prava. U slučaju da su sudionici natječaja prekršili tuđa autorska prava dužni su nadoknaditi svu materijalnu i drugu štetu nakladniku Verbum publicum d.o.o. proisteklu iz kršenja tuđih autorskih prava, na što sudionici natječaja pristaju prijavom, odnosno slanjem fotografija na natječaj.

Čl. 5.
Autori se sudjelovanjem, odnosno slanjem fotografija na natječaj ne odriču autorskih prava, ali nakladnik Verbum publicum d.o.o. sve fotografije pristigle na natječaj može ubuduće bezgranično upotrebljavati, bez naknade autorima, a za potrebe svih svojih izdanja svih vrsta te na društvenim mrežama uz potpis autora fotografije što se odnosi na sve fotografije pristigle na natječaj, bez obzira jesu li odabrane za objavu na natječaju ili nisu i zadovoljavaju li tehničke i druge uvjete natječaja ili ne zadovoljavaju.

Čl. 6.
Nakladnik Verbum publicum d.o.o. ne odgovara za moguću nastalu štetu autorima slanjem fotografija i sudjelovanjem na natječaju i njihovom objavom na bilo koji način na što autor pristaje samim slanjem fotografija.

Čl. 7.
Fotografije se šalju isključivo u jpg (JPG) ili jpeg (JPEG) formatu.
*Fotografije pristigle u drugim formatima neće biti uzete u obzir za objavu na natječaju i moguću dodjelu nagrada.

Čl. 8.
Fotografije koje će se uzeti u obzir za objavu i moguću dodjelu nagrada moraju biti minimalnih dimenzija 1500 px po kraćoj liniji (vertikalna ili horizontalna).
*Fotografije manjih dimenzija od gore navedenih neće biti uzete u obzir za objavu na natječaju i moguću dodjelu nagrada.

Čl. 9.
Fotografije se šalju na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s nazivom e-maila: Za 22. na jugu.
Fotografije se šalju do 15. veljače u ponoć, a organizator zadržava pravo zatvoriti natječaj i prije navedenog datuma ili ga produžiti o čemu će sudionici biti obaviješteni nadopunama natječaja na stranici https://www.juzni.hr/.
*Fotografije pristigle na druge e-mailove ili preko društvenih mreža i na druge načine neće biti uzete u obzir za objavu na natječaju i moguću dodjelu nagrada kao ni fotografije koje pristignu bez ispravno unesenog naziva e-maila.
*Organizator može, ali ne mora posebno obavještavati svakog autora je li njegova fotografija prihvaćena za objavu ili nije, niti je dužan objašnjavati autorima razloge zašto fotografija nije odabrana za objavu na natječaju.

Čl. 10.
Svaka fotografija pristigla na natječaj da bi mogla biti izabrana za objavu na natječaju i konkurirati za dodjelu nagrada mora biti imenovana ili u e-mailu potpisana na sljedeći način: ime i prezime autora, datum ili mjesec snimanja i godina, naziv fotografije i mjesto snimanja ako se radi o pejzažu, gradu i sl. Poželjno je, ne i obavezno, u e-mailu ukratko opisati nastanak fotografije, tehniku snimanja i sl.
*Primjer imenovanja fotografije: peroperic_010122_plavaptica_opuzen
*Primjer potpisa fotografije u e-mailu: Pero Perić, 1.1.2022., Plava ptica, Opuzen
*Mjesto snimanja nije potrebno navoditi za portrete, „still life” fotografiju i sl.

Čl. 11.
Poželjno je da fotografije sadrže „file info”, ali ne i obavezno, no pri odabiru fotografija za objavu na natječaju prednost mogu imati one koje sadrže „file info”.

Čl. 12.
U obzir za objavu na natječaju i moguću dodjelu nagrada ulaze fotografije snimljene isključivo 2022. godine. Motiv fotografija je po slobodnom izboru autora (pejzaži, mjesta, portreti, „still life” fotografija, ulična fotografija, boudir fotografija...) uz ograničenje da fotografije koje prikazuju pejzaže, mjesta, gradove, zalaske Sunca i sl. moraju biti snimljene na području Dubrovačko – neretvanske županije.
*Pornografski, uvredljivi, sadržaj koji potiče nasilje, rasnu mržnju i ostali neprimjeren sadržaj prema zakonima Republike Hrvatske nije dopušten na natječaju.
*Fotografije maloljetnih osoba nisu dopuštene na natječaju.

Čl. 13.
Jedan autor može poslati najviše pet fotografija. Svaka fotografija šalje se zasebno, odnosno u zasebnom e-mailu.

Čl. 14.
Iako svaki autor može poslati pet fotografija, za objavu na natječaju kojom autor konkurira za dodjelu nagrada nakladnik Verbum publicum d.o.o. može izabrati maksimalno tri fotografije istog autora.

Čl. 15.
Ukupni broj fotografija koje će biti odabrane za objavu i koje će konkurirati za dodjelu nagrada je 30. Organizator može odlučiti i o objavi većeg broja fotografija uz ograničenja iz Čl. 14.

Čl. 16.
Fotografije koje konkuriraju za dodjelu nagrada objavljivat će se na Facebook stranici portala Južni https://www.facebook.com/juzni.hr svakoga dana u 12 sati.
*Objava fotografija počinje nakon što bude odabrano najmanje 30 fotografija.
*Redosljed objava fotografija utvrđuje se redosljedom prijava pri čemu se sljedeća fotografija istog autora može objaviti tek nakon što se zatvori krug objava drugih autora.

Čl. 17.
Nakladnik Verbum publicum d.o.o. dodjeljuje dvije nagrade u neto iznosu, nagradu čitatelja portala Južni u iznosu od 150 eura neto i nagradu nakladnika, odnosno nagradu uredništva portala Južni, u iznosu od 100 eura neto.

Čl. 18.
Isti autor ne može osvojiti obje nagrade. U slučaju da je isti sudionik autor obje najbolje fotografije, dodijelit će mu se nagrada čitatelja koja je novčano vrjednija (150 eura), a nagrada uredništva portala Južni (100 eura) dodijelit će se autoru prve sljedeće najbolje fotografije koji zadovoljava uvjete natječaja.

Čl. 19.
Prva nagrada je nagrada čitatelja (150 eura neto), a pobjedničkom fotografijom bit će proglašena ona koja u sedam dana od objave na Facebook stranici portala Južni https://www.facebook.com/juzni.hr prikupi najveći broj bodova, odnosno reakcija („likeovi”, dijeljenja itd.). Svaka reakcija na fotografiju donosi jedan bod.
*Primjer: Fotografija je objavljena u ponedjeljak u 12 sati. Boduju se reakcije prikupljene do sljedećeg ponedjeljka u 12 sati kada se uzima „screenshot” s ukupnim brojem reakcija.
*Broj komentara ne uračunava se u broj reakcija i ne boduje se.
*Autori imaju pravo dijeljenja i postavljanja Facebook reakcije na objavu fotografije.
*Autori koji na bilo koji način pokušaju varati na broju reakcija na Facebooku (npr. „kupovanje like oznaka” i sl.) bit će diskvalificirani.

Čl. 20.
Za poredak najboljih fotografija i proglašenje pobjedničke fotografije prema uvjetima iz Čl. 19. važeći je jedino „screenshot” koji napravi nakladnik Verbum publicum d.o.o.
*U slučaju da broj bodova bude isti kod dva ili više autora nagrada se dijeli na jednake dijelove.

Čl. 21.
Druga nagrada je nagrada nakladnika Verbum publicum d.o.o. koju na osnovu vlastite prosudbe kvalitete fotografija dodjeljuje uredništvo portala Južni (100 eura neto).

Čl. 22.
Za nagradu nakladnika Verbum publicum d.o.o. iz Čl. 21. ne mogu konkurirati zaposlenici istog ili rodbina zaposlenika u prvoj i drugoj liniji.

Čl. 23.
Za nagradu nakladnika Verbum publicum d.o.o. iz Čl. 21. ne mogu konkurirati vanjski suradnici izdanja istog, odnosno portala Južni i Dubrovnik Press.

Čl. 24.
Vanjski suradnici portala Južni i Dubrovnik Press, odnosno izdanja nakladnika Verbum publicum d.o.o. mogu konkurirati isključivo za nagradu čitatelja iz Čl. 19.

Čl. 25.
Natječaj završava danom objave posljednje fotografije, a pobjednici će biti proglašeni najdalje u roku od sedam dana.

Čl. 26.
Organizator natječaja Verbum publicum d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja u bilo kojem trenutku.

Čl. 27.
Natječaj se automatski poništava ukoliko na njega ne pristigne najmanje 30 fotografija deset različitih autora koje zadovoljavaju sve uvjete propisane natječajem ili kvaliteta fotografija prema prosudbi organizatora ne bude dovoljna.

Čl. 28.
Slanjem fotografija autori pristaju na sve navedene uvjete ovog natječaja.

Verbum publicum d.o.o.
- Južni -
21. siječnja 2023.