Utorak, 12 Rujan 2023
Brza cesta glavna je i zapravo jedina tema zakazane sjednice

ŽUPSKI VIJEĆNICI PRIPREMAJU SE ZA RASPRAVU O DIONICI BRZE CESTE

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli Foto: JP


Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka u četvrtak će održati sjednicu na kojoj će se raspravljati i dionici brze ceste kroz tu općinu.

Tako bi župski vijećnici nakon rasprave trebali donijeti konkretan zaključak o primjedbama koje će se uputiti na Studiju ustjecaja na okoliš, a u sklopu javne rasprave.

Također, pred župskim vijećnicima naći će se i prijedlog zaključka „o potrebi izrade Idejnog rješenja, detaljne vizualizacije te dopune Studije utjecaja na okoliš i za dionicu - varijanta V2 („gornja” varijanta iznad Postranja) ceste Dubrovnik - Zračna luka (Čilipi) kroz područje Općine Župa dubrovačka.

dm