Prikazujem sadržaj po oznakama: franko favro

Iako se jedini javio na natječaj, zadovoljio uvjete i prošao na razgovoru, Marino Sardelić nije izabran za direktora Eka. Za izbor mu je bila potrebna podrška vijećnika na sjednici blatskog Općinskog vijeća koju nije dobio s obzirom da su HDZ-ovi vijećnici, koji imaju većinu, bili protiv ovog imemnovanja. Na čelu Eka do daljnjega tako očito ostaje privremeni upravitelj Franko Favro.

Dok svi gradonačelnici i načelnici u Županiji temeljem zakona imaju pravo imenovati i razrješavati članove skupština i direktore trgovačkih društava u svom vlasništvu, blatski općinski načelnik Ante Šeparović to ne može. Ovlast koju imaju ostali čelnici jedinica lokalnih samouprava njemu je, izmjenom akata, oduzela HDZ-ova većina u Općinskom vijeću.

Nakon što Marina Sardelića nisu htjeli reizabrati za direktora Eka, na njegovo su mjesto postavili Franka Favra kao privremenog upravitelja te blatske komunalne tvrtke. Nakon provedenog javnog natječaja nisu htjeli potvrditi ni članove Nadzornog odbora društva koje je odabrao načelnik Šeparović pa je njihova odluka da odbiju načelnikov prijedlog o imenovanju Marina Sardelića za direktora Eka posve očekivana.

Iako se bivši direktor Eka jedini javio na natječaj na kojem je zadovoljio sve uvjete, to će komunalno društvo, do daljnjega, voditi privremeni upravitelj Franko Favro. No, nejasno je zašto se Favro nije javio na natječaj za direktora Eka, osim možda ako ne zadovoljava potrebne uvjete.

Objavljeno u S JUGA

HDZ-ova većina u Općinskom vijeću Općine Blato izglasala je na sinoćnjoj sjednici zaključak da načelnik Ante Šeparović nije proveo odluku Općinskog vijeća da imenuje Skupštinu komunalnog poduzeća Eko. Ta je Skupština s druge strane trebala donijeti Odluku o izmjena i dopunama Izjave o osnivanju Eka, a koju je na prošloj sjednici izglasalo Općinsko vijeće, i izvršiti promjene u sudskom registru. Naime, prema izmijenjenoj Izjavi o osnivanju Eka, Skupštinu društva čini sam načelnik ili osobe koje on imenuje, kako je i predviđeno zakonom, a ne Općinsko vijeće, kako stoji u staroj Izjavi o osnivanju. Ipak, problem je nastao jer je Općinsko vijeće u istoj odluci amandmanom HDZ-a uvrstilo i odredbu da Skupština Eka, zapravo načelnik koji je sam čini, za sve odluke treba tražiti suglasnost Općinskog vijeća.

Načelnik Šeparović takvu odluku očekivano smatra nezakonitom. Kako je kazao na sjednici Općinskog vijeća, on je imenovao Skupštinu i ponovo za direktora Marina Sardelića, ali papire nije predao na Trgovački sud već Ministarstvu pravosuđa i uprave te očekuje odgovor je li zakonit onaj dio odluke koji govori da Skupština Eka mora za odluke tražiti suglasnost Općinskog vijeća. U HDZ naravno tvrde kako je odluka zakonita prema prethodnom mišljenju istog Ministarstva.

Zvuči malo komplicirano pa da pojednostavnimo: HDZ želi kontrolirati odluke Skupštine Eka, jer Skupštinu čini sam načelnik koji ujedno i imenuje direktora, a načelnik se naravno s tim ne slaže.

A što se tiče direktora, tvrde u Blatskom HDZ-u, Eko njega trenutno nema, iako su HDZ-ovci i na samoj sjednici Marina Sardelića oslovljavali s – direktore. Naime, Sardeliću je mandat istekao 13. ožujka, ali on se u trgovačkom sudu i dalje vodi kao direktor dok se ne imenuje novi.

S obzirom da nisu unesene promjene u sudskom registru u HDZ-u smatraju kako je Općinsko vijeće i dalje Skupština Eka, a ne načelnik pa je HDZ-ova većina na sinoćnjoj sjednici usvojila odluku prema kojoj će se Trgovačkom sudu u Dubrovniku uputiti prijedlog da se za privremenog direktora Eka imenuje Franko Favro. Općinsko vijeće će na trošak proračuna angažirati i odvjetnika koji će Vijeće zastupati u izvanparničnom postupku pred Trgovačkim sudom radi imenovanja privremenog direktora.

RASPRAVA

Što se tiče same rasprave istaknuvši kako samo želi da se poštuje zakon, vijećnica Franciska Jurišić Bačić načelniku Anti Šeparoviću kazala je kako je imao deset godina da izjavu o osnivanju Eka uskladi sa zakonom.

- Vijeće je donijelo odluku prema kojoj je izjavu o osnivanju Eka uskladilo sa Zakonom i načelniku je naložen rok u kojem je trebao imenovati Skupštinu društva. Trgovačkom sudu trebalo se dostaviti izjavu za upis u sudski registar, ali načelnik to nije učinio i postupio je suprotno zakonu. Marinu Sardeliću je istekao mandat i Društvo djeluje nezakonito za što odgovornost snosi načelnik, a Vijeće je kao osnivač Eka još uvijek njegova Skupština sve do upisa promjene u sudski registar. - kazala je Jurišić Bačić.

Predsjednik Vijeća Želimir Bosnić (HDZ) podsjetio je kako je na prošloj sjednici donosena odluka koja se temelji na mišljenju Ministarstva pravosuđa.

- Načelnik je tu odluku mogao provesti ili je mogao od Vijeća zatražiti da obustavi njezinu provedbu dok se ne izmjeni ono što on misli da je nezakonito. Nije napravio ni jedno ni drugo, a direktoru je istekao mandat i mi smo u problemu. Kako odluka nije provedena Vijeće je još uvijek Skupština Eka i imamo odgovornost da sve skupa ponovo vratimo u pravni okvir kako Eko ne bi imao problema. - rekao je Bosnić.

Načelnik Šeparović Bosniću je rekao kako je prema zakonu načelnik skupština društva.

- Ako vama nije bitno je li vam odluka zakonita, to je vaš problem, a trebali bi poštivati Ministarstvo pravosuđa i uprave jer se za vašu odluku čeka njihov odgovor je li vam odluka s prošlog Vijeća zakonita. Ako nije, a ja mislim da nije, nemate pravo u ničemu. Meni vjeruju oni koji su mi dali povjerenje za treći mandat, a to su mještani Blata i žao mi je što vi izigravate i mještane i zakon koji ne poštujete i nije vam to prvi put već nastavljate i dalje, ali i tome će doći kraj. Ja sam sve poslao na mjesto na koje sam trebao i čekamo odgovor. - kazao je Šeparović.

Marino Sardelić kazao je kako nikome nije u interesu da se Eko nađe u problemima.

- Voditeljica Trgovačkog suda mi je rekla da će pogledat kad dođu papiri i da sam ja do daljnjega direktor. Ako su vaši zaključci s prošle sjednice u skladu sa zakonom to će se provesti jer nikome nije u interesu da Eko ne funkcionira. Ako nisu morat će se donijeti novi. - rekao je Sardelić, dodajući kako to neće trajati vječno i da neće biti štete.

Vijećnica Jurišić Bačić odgovorila mu je kako štete već ima jer Eko ima direktora koji ne može donositi odluke.

- Direktor je najodgovornija osoba i kad se dogodi problem reći ćete da niste direktor. Zna se koliko se prije isteka nečijeg mandata raspisuje natječaj, a vi ste u Eku od 1998. i još niste naučili proceduru izbora direktora. - rekla je Jurišić Bačić.

Načelniku Šeparoviću spočitala je da deset godina nije bio u stanju izmijeniti osnivačke akte o Eku.

- Vi deset godina dolazite u Općinu, ljudi vam deset godina daju plaće i deset godina se niste sjetili izmijeniti odluku o osnivanju Eka. Bit će niste stigli, bitno da ste svojim neradom odveli Eko u nepovoljan položaj. Mi smo na prošloj sjednici donijeli odluku i tada ste trebali reći da nije dobra ili ste je trebali izvršiti, a niste učinili ništa i sad smo u problemu jer odluka nije provedena i nemamo direktora, a direktor kaže da nema veze što mu je istekao mandat. Situacija je iznimno delikatna i ozbiljna, a vi se ponašate neozbiljno pa se čak i oni koji su vam dali povjerenje pitaju što se događa s Antom, onim poštenim i dobrim Antom. - rekla je Jurišić Bačić te predložila dva amandmana koji su postali dio odluke.

- Predlažemo da se Trgovačkom sudu uputi prijedlog za imenovanjem Franka Favra privremenim direktorom Eka, a Općinsko vijeće se ovlašćuje da na trošak općinskog proračuna angažira odvjetnika koji će Vijeće zastupati u izvanparničnom postupku pred Trgovačkim sudom radi imenovanja privremenog direktora. Kako načelnik nije postupio po odluci Vijeća, nije izjavu o osnivanju Eka uskladio sa zakonom, nije imenovao članove Skupštine društva, a kako je direktoru istekao mandat, kako bi se osiguralo nesmetano djelovanje Eka u skladu sa zakonom, HDZ predlaže da člana Uprave imenuje sud. Favro ima stručnu spremu i kao zaposlenik Eka najbolje je upućen u rad i poslovanje društva. - rekla je Jurišić Bačić.

Načelnik Šeparović HDZ-ove amandmane nije prihvatio, ali kako u Vijeću nema većinu oni su ipak usvojeni iako je Vijeće Šeparović izvjestio kako je imenovao Skupštinu i Marina Sardelića za direktora. Osvrnuo se na zajedništvo na koje su se HDZ-ovci pozivali nedavno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća na Dan Općine Blato.

- Bilo mi je drago na svečanoj sjednici slušati o zajedništvu i suradnji, iako sam znao da to kod vas ne pali, a ne znam znate li da su vas se i pojedine ugledne osobe odrekle. Inače, donio sam odluku o imenovanju Skupštine, za člana sam imenovao sebe jer ne samo da to nalaže zakon nego i vaša odluka prema kojoj vi niste Skupština. Temeljem toga je Skupština 3. svibnja, temeljem zakona, Marina Sardelića imenovala direktorom Eka na mandat od pet godina. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Hvala lijepa! - rekao je Šeparović.

- Dobro ste vi naučili kako okrenuti pilu naopako. - odgovorio je Šeparoviću Bosnić te istaknuo kako načelnikove odluke nisu zakonite.

- Mi odluke nismo predložili da bismo se vama suprotstavili nego da bismo doveli Eko u zakonske okvire. Odluka vam nije dobra, trebali ste postupiti po odluci Vijeća, trebali ste poštivati rokove i izmijeniti odluku o osnivanju i dostaviti je sudu i nakon toga se može ići u izbor direktora. Mi imamo odluku i možemo je dati na glasanje. - zaključio je Bosnić, nakon čega je HDZ-ova većina tu odluku i usvojila.

Objavljeno u S JUGA