Četvrtak, 04 Travanj 2024
ŽUPAN DOBROSLAVIĆ POTPISAO UGOVORE

123 TISUĆE EURA ZA ŽUPANIJSKI PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Župan Nikola Dobroslavić Župan Nikola Dobroslavić Foto: JPA


Župan Nikola Dobroslavić potpisao je ugovore o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. godinu.

Odlukom o dodjeli sredstava za sufinanciranje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije obuhvaćeno je više od 150 udruga i ustanova u kulturi, društava, samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija i drugih organizacija iz područja kulture, te jedinica lokalne samouprave koji ću uz financijsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije provesti diljem Županije svoje kulturne program u 2024. godini. Ukupna vrijednost financijske potpore po provedenom Javnom pozivu iznosi 123 tisuće eura.

„Programom javnih potreba u kulturi Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. godinu sufinancirat će se programi kulture gradova i općina, akcije i manifestacije od županijskog značaja, izdavačka djelatnost, kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena, scenska, likovna, dramska umjetnost, film i kinematografija, nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, a koji doprinose razvitku i unapređenju kulturnog života te promoviraju Dubrovačko - neretvansku županiju na svim razinama međugradske, međužupanijske ili međunarodne suradnje.” - navode danas iz županijske uprave.

JPA