Srijeda, 24 Travanj 2024
NOVOM TRASOM

ŽUPAN DOBROSLAVIĆ NUDI RJEŠENJE ZA CESTU DO BROCA

ŽUPAN DOBROSLAVIĆ NUDI RJEŠENJE ZA CESTU DO BROCA Foto: Božo Radić / CROPIX


Osim što je godinama plavila, cesta do Broca pretrpjela je znatna oštećenja uslijed izgradnje mosta Ston. Kako ta oštećenja još uvijek nisu sanirana, a krpanje udarnih rupa nije rješenje, župan Nikola Dobroslavić na Županijskoj je skupštini istaknuo koje je trajno rješenje za tu dionicu ceste.

- Popravak ceste uz Solanu Ston je obveza izvođača radova i ŽUC s Hrvatskim cestama inzistira da se cesta sanira. No, buduće rješenje ceste prema Brocama, koje je ŽUC predložio Općini Ston, je da se trasira novi pristup, da ne ide preko onog dijela uz Solanu nego da ide kopnom izvan dijela Stonskog polja i dijela Solane te da padinom brda dođe do Broca. To smatramo pravim i najboljim rješenjem za budućnost i predlažem da se u Prostorni plan ucrta ta varijanta i da bude trajno rješenje. - kazao je župan Nikola Dobroslavić.

nm