Srijeda, 24 Siječanj 2024
U TOM SLUČAJU NIJE POTREBNA HIA

U DUBROVNIKU I DALJE NIČU „ČARDACI” JER SU PROJEKTI ZAPOČETI PRIJE IZMJENA GUP-A

U DUBROVNIKU I DALJE NIČU „ČARDACI” JER SU PROJEKTI ZAPOČETI PRIJE IZMJENA GUP-A Foto: Ivan Bagić / Pixabay
Piše:

Dok se rade iskopi za nove zgrade ispod magistrale poviše Ploča vijećnik Đuro Capor (SJG) pitao je gradonačelnika Mata Frankovića kako je moguće da za taj projekt nije izrađena HIA. I dok se Capor čudio kako su zgrade dobile građevinske dozvole, Franković mu je odgovorio tko je tu gradnju blagoslovio.

- Kako je moguće da na tom prostoru u neposrednom kontaktu povijesne jezgre događa izgradnja zgrada, a prije nekoliko godina ste najavljivali da u Dubrovniku više neće nicati čardaci. Što smo to dosad napravili da gradom i okolišem upravljamo po svjetskim standardima? Kako je moguće izdati građevinsku dozvolu za gradnju bez HIA-e? - pitanja su koja je Frankoviću postavio Capor.

Kako se izdala dozvola za nove zgrade ispod magistrale zanimalo je i Frankovića. To je pitanje, kazao je, i sam postavio resornom pročelniku od kojega je dobio odgovor zašto je izdana dozvola za novu gradnju na tom prostoru.

- Konzervatorski odjel je izdao suglasnost jer se sve radi po starom GUP-u. Zahtjev je podnijet odavno. Konzervatori su dali suglasnost za gradnju. Zgrade koje još niču posljedica su staroga GUP-a od prije i da ste na mome mjestu ne biste imali nijedan alat da spriječite tu ili bilo koju gradnju koja se događa po zakonu. Ne prozivajte me za nešto što sa mnom nema veze jer ne znam kako i na koji način su konzervatori izdali suglasnost za gradnju. Radi se o zgradi s prizemljem i dva kata. To nije visoka zgrada. Gledajući vizuru Ploča, složit ćemo se da je tamo od 200 do 500 objekata koje nije trebalo graditi. Devastacija Ploča se dogodila prije 60 godina jer se ta prostor prije nije vrednovao onako kako je trebalo. Mi smo izmjenama GUP- a neke stvari limitirali, ali postoje projekti čija je realizacija započela prije tih izmjena i ne možemo mi biti iznad zakona. Možemo ako smo vodeći ljudi SJG, ako uzurpiramo i ne snosimo nikakve konzekvence. - kazao je Franković aludirajući na novi slučaj uzurpacije Lapadske obale.