Prikazujem sadržaj po oznakama: zona posebnog režima prometa

Nakon donošenja odluke o uspostavljanju zone posebnog prometnog režima u kontaktnoj zoni zaštićene povijesne jezgre, a koju je Grad Dubrovnik donio prvi u Hrvatskoj, danas su u Ulici Vladimira Nazora započeli radovi na izradi temelja za ugradnju potrebne opreme.

„Ukupno će se na šest lokacija izraditi temelji za konzolne nosače na kojima će se postaviti veliki LED ekrani potrebni za obavještavanje vozača o ulasku u Zonu posebnog prometnog režima. Osim toga, putem ekrana komunicirat će se različite poruke vezane uz samu zonu posebnog prometnog režima, ali i brojne druge informacije korisne posjetiteljima te će oprema služiti kao novi Smart City alat za upravljanje tokovima posjetitelja i njihovu disperziju.” - kažu danas iz dubrovačke gradske uprave u priopćenju uz početak radova.

Lokacije na kojima će se izraditi temelji te u konačnici postaviti informativni LED ekrani uključuju ulice Pera Bakića, Vladimira Nazora, Splitski put, Pera Čingrije, Ulicu dr. Andrije Hebranga i Zagrebačku ulicu.

„Donošenjem Odluke o uvjetima ulaska, prometa i izlaska vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno - povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni, Grad Dubrovnik će na trajno održiv način riješiti problem prevelikog prometnog opterećenja oko povijesne jezgre, s glavnim fokusom na potrebe građana, kvalitetu života i zaštitu baštine. U konačnici, uvođenje ove zone utjecat će i na najbolje iskustvo posjetitelja te doprinijeti trajnoj održivosti.” - navode iz Grada Dubrovnika.

S primjenom Odluke započet će se 1. rujna ove godine u testnoj fazi, a 2025. primjenjivat će se u punom opsegu, uključujući prekršajne odredbe i naplatu kazne. Posebni uvjeti za prometovanje zonom vrijedit će od 1. ožujka do 30. studenoga, dok će preostala tri mjeseca ulaz i prometovanje biti bez ograničenja.

„Implementacija posebne zone prometa u skladu je i sa smjernicama UNESCO-a, Plana upravljanja i strateškog projekta Poštujmo Grad”, napominju iz Grada Dubrovnika.

JPA

Objavljeno u S JUGA

Nakon što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika nedavno usvojilo odluku o prometovanju oko povijesne jezgre, Gradski koordinacijski tim Mosta Dubrovnik u priopćenju za javnost ističu kako se zalažu za razvojna prometna rješenja umjesto neopravdanih, problematičnih i diskriminacijskih zabrana i ograničenja propisanih netom usvojenom odlukom, koja, smatraju u Mostu, nije u skladu s hrvatskim Ustavom.

Iz Mosta navode kako prije donošenja odluke Grad Dubrovnik, odnosno Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, nisu raspisali javni natječaj za izradu i ishodili izradu prometne studije koja bi dala odgovore na pitanja koja vrsta vozila i koji korisnici prometa te koja postojeća prometna rješenja uzrokuju prometne gužve i štetne posljedice takvog prekomjernog prometa po zaštićenu kulturno-povijesnu cjelinu i kvalitetu života stanovnika na području grada Dubrovnika, a koja bi dala mišljenje, odnosno, preporuke kako najbolje i najučinkovitije riješiti ta pitanja.

„Kako, prije donošenja predmetne odluke, potrebna prometna studija nije ni naručena ni izrađena, navedena odluka je po našem mišljenju protuustavna pa je za očekivati da će netko od onih koji smatraju da su predmetnom odlukom povrijeđena njegova prava i interesi, uskoro pokrenuti postupak ocjene zakonitosti i ustavnosti te odluke pred Visokim upravnim sudom.” - navode iz Mosta.

Poštivanje načela razmjernosti propisanog člankom 16. stavak 2. i člankom 50. stavak 2. Ustava, zahtijevalo je da Grad Dubrovnik, odnosno, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, kao ovlašteni donositelj predmetne odluke, prije donošenja te odluke, kojom se bitno ograničavaju slobode i prava i poduzetnička prava brojnih građana i poduzetnika, proveo test prikladnosti te odluke u smislu da se željena zaštita zaštićene kulturno-povijesne cjeline i kontaktne zone Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa i prometnih gužvi i njihovih štetnih posljedica, nije mogla jednako učinkovito postići manje restriktivnom odlukom (test nužnosti) te da je ta odluka razumna, uzimajući u obzir druge suprotstavljene društvene interese i stupanj ograničavanja ljudskih prava i temeljnih sloboda (razmjernost stricto sensu).

U svakom slučaju građani Dubrovnika će na idućim izborima za gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Dubrovnika svojim glasovanjem ocijeniti između ostalog i opravdanost donošenja predmetne Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika.

Gradski koordinacijski tim Mosta Dubrovnik smatra da se problemi s prekomjernim prometnim gužvama i štetnim posljedica takvog prekomjernog prometa na području grada Dubrovnika mogu i trebaju rješavati, bez nepotrebnih i neopravdanih zabrana, izgradnjom velikih besplatnih, ili s minimalnom naknadom za parkiranje, javnih parkirališta na Pobrežju, Dupcu i Čibači i korištenjem javnog gradskog prijevoza od tih parkirališta do odredišta na užem gradskom području, te izgradnjom novih komercijalnih garažnih kuća i parkirališta na užem gradskom području, potom izgradnjom podzemnih parkirališta, prometnica i prečaca (npr. u brdu Srđ), izgradnjom kružnih tokova umjesto semaforskih raskrižja i/ili izgradnjom nadvožnjaka i podvožnjaka gdje god je to moguće te izgradnjom pothodnika ili nathodnika umjesto pješačkih prijelaza, kao i optimalnim reguliranjem pristajanja i priveza brodova na kružnim putovanjima i obavljanja autotaksi i turističkih autobusnih usluga.” - naveli su u priopćenju za javnost iz gradskog koordinacijskog tima Mosta Dubrovnik.

JP

Objavljeno u S JUGA

Nakon što je izbrušen i dobio sve potrebne suglasnosti resornih ministarstava, Prijedlog odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturnoj - povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, uvršten je na dnevni red sjednice Gradskog vijeća i danas prihvaćen.

Na prijedlog odluke osim srđevaca, amandmane je podnio i gradonačelnik Mato Franković, koji je uvodno rekao kako se još 2015. tijekom promatračke misije UNESCO-a smatralo kako je broj vozila oko povijesne jezgre prevelik.

- Nakon toga se dogodila liberalizacija autotaksi tržišta i danas imamo 7.000 taksi vozila. Nalazimo se jednoj situaciji u kojoj imamo neodrživu priču s nekoliko aspekata. Prvi je sigurnosti jer veliki broj vozila gravitira povijesnoj jezgri i blokiraju prolaz. U slučaju bilo kakve hitne intervencije, dolazimo u vrlo tešku situaciju. Drugi element su građani, oni bi trebali biti prioritet, moraju biti privilegirani. Treći su gospodarstvenici. Važno je osigurati svima normalno, ali održivo poslovanje. - kazao je Franković.

Na prijedlog odluke o prometovanju u zoni posebnog prometno režima srđevci su podnijeli jedan, a gradonačelnik dva amandmana.

Dok srđevci smatraju kako bi režim prometovanja trebao biti na snazi od 1. travnja do 30. studenoga, gradonačelnik je predložio da se po posebnom režimu vozi od 1. ožujka do kraja studenoga. Kako će se izdavati propusnice pročitajte OVDJE. Pokusno razdoblje počinje u rujnu i trajat će do konca studenoga.

Drugi gradonačelnikov amandman odnosi se na prolaske taksista. Tako će oni koji imaju reguliran status u Zračnoj luci moći normalno prometovati zonom. Nesmetan prolaz imat će i taksisti koji će zakupiti taksi stajališta. Provest će se i dodatni javni natječaj na kojem će se izabrati 100 taksista koji će dobiti mogućnost prolaska u zonu posebnog prometnog režima, a kako bi, kazao je Franković, na svim razinama bila zadovoljena tržišna utakmica. Ukupno će prema ovom planu oko povijesne jezgre prometovati 750 taksista.

Sanitatove PPK, kazao je, rješavat će se na drugi način dok stanovnicima prstena oko Grada PPK neće ni biti potrebne.

- Vidim da ljudi dolaze u dileme što je to prsten oko Grada. Sve ulice koje počinju od Javne garaže ulaze u plavu zonu. Stanovnici tog područja nisu obveznici kupovanja PPK kartice, jer žive i toj zoni. - kazao je Franković.

Uvođenjem zone posebnog režima, dodao je, smanjit će se intenzitet prometa prem kičmi grada i neće dolaziti do opterećenja drugih prometnica.

Objavljeno u S JUGA

Kako svih 7.000 taksista neće moći voziti u zoni posebnog prometnog režima koju namjerava uvesti Grad Dubrovnik, gradonačelnik Mato Franković otkrio je na sjednici Gradskog vijeća koliko njih će moći prometovati oko Grada. Naglasio je kako u Dubrovniku ima posla za sve.

- Od 7.000 taksi izvršitelja njih 750 će moći doći u zonu. Ostali neće biti zadovoljni. - rekao je Franković.

Obratio se i vijećnicima u Gradskom vijeću.

- Danas ćete odlučiti mislite li na budućnost ili ćete kalkulirati. Stvari su jednostavne - ili ih želimo ili ne. Nama nije zadaća uvijek donositi med i mlijeko. Nekad treba donijeti malo octa da bi u budućnosti bio med i mlijeko. - kazao je.

Franković se osvrnuo na preostalih oko 6.250 taksista koji neće moći u zonu posebnog prometnog režima.

- Nikome kruh vi uzeti nećete donošenjem odluke. U ovom gradu ima posla za sve i svi koji se žele baviti prijevozom i dalje mogu voziti od Babina kuka do Gruža, od Babina kuka do Zračne luke ili do Cavtata, Stona, Korčule ili bilo gdje drugdje. Oni i dalje mogu raditi taj posao, ali u zonu kičme i prstena grada mogu samo oni kojima je to dozvoljeno odlukom. Sve ostalo je dugoročna propast grada jer mi ovo više ne možemo izdržati. - istaknuo je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u S JUGA

Propusnica će svima biti osnovni uvjet za prometovanje u zoni posebnog prometnog režima oko dubrovačke povijesne jezgre koju uvodi Grad Dubrovnik. Ta će propusnica biti besplatna, kazala je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Ivana Brnin na sjednici Gradskog vijeća.

- Propusnica se dobiva na temelju regulacije statusa građana. Zabrana je za kamp vozila. Njima je u potpunosti zabranjeno prometovanje zonom. Zelena propusnica je za interventne i komunalne službe koje prolaze neometano. Plava propusnica se odnosi na građane koji žive na užem području prstena od Ilijine glavice do Boninova. Sve ulice unutar tog prstena imaju plavu propusnicu, a status reguliraju ili prebivalištem od najmanje godinu dana ili na temelju vlasništva. - rekla je Brnin.

Žuta propusnica odnosi se na sve građane koji imaju PPK.

- Žutu propusnicu mogu dobiti i stranci koji unaprijed plate, odnosno rezerviraju svoje parkirno mjesto na Pilama ili ispod žičare. Žutu propusnicu imat će i osobe s invaliditetom koji imaju potvrde prepoznatljivosti. Žutu propusnicu imat će i stanovnici susjednih općina koji gravitiraju gradu, a imaju PPK. Smeđe propusnice su za gospodarska vozila i obrtnike. Žuta propusnica ishoduje se na temelju PPK uz prebivališe od minimalno dvije godine. - kazala je Brnin.

Pojasnila je kako će se ishodovati propusnice.

- Ishodovanje propusnica bit će uskoro moguće putem sustava. One se neće dobivati fizički, bez obzira prijavili se putem sustava ili obrasca. Propusnice će biti unesene u sustav koji funkcionira putem kamera koje su postavljene u zoni posebnog prometnog režima, a koje prepoznaju registraciju vozila koja je prethodno unesena u sustav. - pojasnila je pročelnica Brnin.

Objavljeno u S JUGA

Grad Dubrovnik može oko povijesne jezgre uspostaviti zonu posebnog prometnog režima, kazao je gradonačelnik Mato Franković, istaknuvši kako je resorni ministar Oleg Butković dao zeleno svjetlo.

Za uvođenje zone posebnog prometnog režima Grad Dubrovnik prethodno je dobio dvije odbijenice jer je ministar mora, prometa i infrastrukture Butković dvojio bi li se uvođenjem posebnog režima prometa ugrozila liberalizacija autotaksi tržišta.

Nakon što je sad dobio zeleno svjetlo, Franković je najavio kako službeni dokument ide na iduću sjednicu Gradskog vijeća.

- Stavili smo točku na i, javna nabava za opremu je završena, izvođač počinje s implementacijom opreme i izradom programskog rješenja. Ovo će biti prva i testna godina i ne možemo očekivati čudo u kojem će se svi problemi riješiti u prvoj godini, ali vidjet ćemo sve prednosti i anomalije sustava. - rekao je Franković te se na informatička rješenja, koja se, kazao je, oslanjaju na
sustav Bus Web Shop.

Dakle, vozilo koje je ušlo u zonu posebnog prometnog režima ima dozvolu, a ako je nema onda se kažnjava. Totemi, odnosno LED ekrani koji služe kao upozorenje, postavit će se na više lokacija kao upozorenje da se približavate zoni posebnog prometnog režima u koju se ulazi po posebnim uvjetima. - rekao je.

Dok bi Gradsko vijeće već na sjednici u travnju trebalo usvojiti Odluko o uvođenju zone posebnog prometnog režima, natječaj za taksiste, rekao je Franković, trebao bi biti objavljen danas ili sutra.

Objavljeno u S JUGA

Iako se testna faza očekivala već u travnju, Grad Dubrovnik od Ilijine glavice do Boninova još ne može uvesti zonu posebnog prometnog režima jer odluku koči Ministarstvo prometa u kojem smatraju kako bi ograničavanjem kretanja broja taksi vozila koja mogu prometovati u toj zoni, Grad Dubrovnik zapravo ukinuo liberalizaciju autotaksi tržišta. Gradonačelnik Mato Franković smatra kako će problem riješiti već sutra na sastanku s resornim ministrom Olegom Butkovićem. U slučaju da ministar ostane pri svom stavu, Mato Franković ističe kako ima i plan B. Restriktivan je to plan za koji Franković kaže da ga nije nemoguće provesti.

- Grad je proveo sustav javne nabave i odabrao je izvođače koji izrađuju tehnička rješenja. Prijedlog odluke o prometnom režimu bio je na javnom savjetovanju, ali nije upućen na Gradsko vijeće. Dobili smo suglasnost Ministarstva kulture i MUP-a, ali smo od Ministarstva prometa dobili dvije odbijenice jer oni smatraju da bi posebnim prometnim režimom ukinuli liberalizaciju autotaksi prijevoza. - kazao je Frankovićda je mišljenje Agencije za tržišno natjecanje suprotno.

Dodavši kako uvođenje zone posebnog prometnog režima oko Grada već sutra tema sastanka s ministrom Olegom Butkovićem, Franković je istaknuo kako Grad, u slučaju da Ministarstvo ostane pri svome stavu, ima i plan B.

- Imamo i plan B – proglašenje pješačke zone od Ilijine glavice do Boninova. Tad se pravila igre mijenjaju i tad bismo uzeli stvar u svoje ruke. Možemo iskoristiti tu zakonsku mogućnost da određene ulice proglasimo pješačkom zonom, no tada bi pitanje prometa bilo malo kompliciranije, ali nije neizvedivo jer imamo rješenja, ali nadam se da do primjene plana B neće doći i da ćemo na sjednici u travnju i to pitanje riješiti. - kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u S JUGA

Dok UNESCO nalaže da se broj vozila u zoni oko Grada smanji, liberalizacijom taksi djelatnosti taj se broj još više povećao jer sva taksi vozila koja prometuju u Dubrovniku tijekom ljetnih mjeseci gravitiraju prema Gradu pa zato gradonačelnik Mato Franković uvesti restrikcije u prometovanju. Prioritet u prolasku vozilima trebali bi imati građani, ali za to moraju imati Sanitatovu PPK, koju mnogi niti trebaju niti žele imati. Iako građani za ljetnih mjeseci Grad izbjegavaju, gradonačelnik je stava kako je PPK rješenje za prometovanje oko Grada.

- Mi vidimo rješenje u PPK jer je svaki sugrađanin može kupiti za 60 kuna, po najnižoj cijeni u Hrvatskoj i tako doći u zonu posebnog prometnog režima. - kazao je Franković te pozvao građane da se prijedlozima i primjedbama uključe u e-savjetovanje.

- Dosad je samo 40 primjedbi građana, što je nedovoljan broj, ostalo su mahom primjedbe i prijedlozi taksista. - rekao je i naglasio kako se zbog taksista i donosi odluka o novom načinu prometovanja oko Grada.

- Prema podacima 2019. je u Dubrovniku bilo sedam tisuća autotaksi vozila, a mi se pitamo zašto se zakrče ulice. Ne možemo podnijeti toliki broj vozila, posebno zona oko Grad, a svi u nju idu i promet je ogroman i moramo uvesti restrikcije i limite. - rekao je gradonačelnik Franković.

Dok mnogi predlažu, Franković je objasnio zašto ne može donijeti odluku po kojoj bi vozila s dubrovačkim registarskim oznakama mogla slobodno voziti oko Grada.

- Vjerujem da je PPK najbolje rješenje. Netko me pitao kako će ako nema PPK u Grad u apoteku pa sam ga pitao kako će doć' u Grad u ljekarnu ako nema PPK jer nema gdje parkirati. Ako nemaš PPK ne možeš parkirati na ulični parking. Tamo mogu samo vlasnici PPK. - rekao je Franković.

Ipak, istaknuo je kako će odluka o prometovanju oko Grada, odnosno zonom posebnog prometnog režima biti sezonalnog karaktera.

- Od 1. studenoga do 1. travnja odluka neće biti na snazi jer tada nemamo problema u prometu, ali ćemo ih imati već za mjesec dana. Dovoljno vam je u sedmom mjesecu oko 22 sata doći na Pile i pogledati prema Minčeti tu rijeku auta koja se spušta na Pile, a od te rijeke u koloni jedan za drugim 99 posto su taksi vozila i to ne možemo podnijeti. - rekao je.

Rijeku taksista, ipak manju, i nered od Minčete do Pila imali smo i prije liberalizacije autotaksi djelatnosti, no danas kad je ta rijeka nabujala dojam je da se odluka o prometovanju oko grada ipak lomi preko građana, odnosno da se njih pokušava udaljiti od Grada, iako se građani od Grada ljeti drže dosta daleko upravo zbog gužvi. Ipak, gradonačelnik je mjerama najavio reducirati broj taksija oko Grada, a hoće li u tome uspjeti vidjet će se za koji mjesec.

Objavljeno u S JUGA

Prije negoli početkom lipnja na snagu stupi novi način prometovanja oko Grada, odnosno u zoni posebnog prometnog režima za posjetitelje će na prilazima Dubrovniku biti postavljeni portali s upozorenjima. Novost je i kako će se u neposrednoj blizini garaže na Ilijinoj glavici napraviti kružni tok, nije precizirano gdje.

- Na prilazima gradu postavit ćemo portale koji će posjetitelje obavještavati kako se približavaju zoni posebnog prometnog režima u koju se može ući samo pod određenim ograničenjima. Prvi će portal biti postavljen na prilazu mostu, a drugi u zoni Dupca. Portal će biti postavljen i na cesti kad se spuštate u Grad preko Ilijine glavice, na vrhu će biti veliki portal. Na ulazu u garažu će biti veliki portal s obavijesti da se približavate zoni posebnog prometnog režima i da od tu kreću kazne. - kazao je Franković te najavio kako će kod garaže biti napravljen kružni tok za one koji se žele okrenuti, odnosno ne žele ući u zonu posebnog prometnog režima.

- Ako ste uvidjeli da ste pogriješili moći ćete skrenuti desno prema garaži, na kraju će biti kružni tok gdje ćete se moći okrenuti i vratiti nazad i ne ući u zonu. - rekao je.

Budući da se kod garaže na skretanju prema Ilijinoj glavici stvaraju gužve, Franković je istaknuo kako će se promet regulirati semaforom.

- To ćemo regulirati semaforima. Semaforski sustav sve to može riješiti. - kazao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u S JUGA

Početkom lipnja na snagu bi trebala stupiti o posebnom režimu prometa oko dubrovačke povijesne jezgre. Prema odluci, koju je danas predstavio gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, vozila će biti podijeljenja u pet kategorija „po bojama”, odnosno u crvenu, plavu, zelenu, žutu i smeđu kategoriju.

U crvenu kategoriju spadaju vozila kojima će u potpunosti biti zabranjeno prometovanje oko povijesne jezgre, a to su, kakao je kazao Franković, kamperi, traktori i slična vozila.

U plavu kategoriju pripadaju vozila stanovnika u zoni posebnog režima prometa, a koji imaju prijavljeno prebivalište duže od godinu dana i koji će moći slobodno prometovati zonom, a vjerojatno će se ta odluka odnositi i na sve motocikliste i mopediste bez obzira na prebivalište.

U zelenu kategoriju vozila koja će imati slobodan prolaz pripadaju vozila javnog gradskog prijevoza hitnih i intervetnih službi, policije, vojske, HGSS-a itd.

U žutu kategoriju vozila svrstavaju se vozila s, kako je to rečeno, „reguliranim statusom”, odnosno vozila s plaćenim mjesečnim parkingom (PPK), „pre-paid parkingom” i osiguranim parkirališnim ili garažnim mjestom van sustava javnih parkirališta.

Smeđa kategorija odnosi se na vozila gospodarstvenika. Kad su u pitanju gospodarstvenici, Franković je kazao kako se za one koji obavljaju prijevoz osoba i tereta, turističke autobuse i vozila 7+1 ili 8+1, zapravo ništa ne mijenja jer su oni već u režimu „Bus Web Shopa”, koji, dodao je, odlično funkcionira.

promet kategorije 240223

Istaknuvši kako najviše pitanja očekuje oko prometovanja taksi vozila u zoni posebnog prometnog režima, Franković je pojasnio kakva će pravila za njih vrijediti.

- Svjesni smo da će najviše pitanja biti o taksi vozilima tako da ću istaknuti kako pravne i fizičke osobe, obrtnici koji imaju u zakupu rezervirana parkirališna mjesta na području grada Dubrovnika za potrebe autotaksi prijevoza, tijekom trajanja zakupa ostvaruju pravo prometovanja bez ograničenja. Isto se odnosi i na pravne i fizičke osobe, obrtnike koji imaju sklopljen ugovor s Lučkom upravom Dubrovnik za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza. Nesmetano mogu prolaziti i pravne i fizičke osobe obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, a koji imaju u Zračnoj luci Dubrovnik reguliran status, ali oni u zoni posebnog prometnog režima mogu samo iskrcavati, ne i ukrcavati goste. Četvrta kategorija su oni koji će biti izabrani putem javnog natječaja od strane Grada Dubrovnika. Prometni fakultet odredit će broj tih vozila. - rekao je Franković.

Natječaj za taksiste, najavio je, bit će vrlo skoro raspisan.

- U idućih 15 do mjesec dana raspisat ćemo natječaj za različite zone za zakup parkirališnih mjesta s namjenom taksi prijevoza. To se odnosi na Paščaru, Ploče, zonu ispred bazena, DOC-a i zonu na Putu Iva Vojnovića. To su površine koje koriste taksisti za ukrcaj i iskrcaj za koje ćemo raspisati natječaj i subjekti koji budu izabrani imat će pravo nesmetanog prometovanja. Broj vozila odredit će Prometni fakultet. - kazao je Franković.

Na Ilijinoj glavici kod javne garaže neće biti fizičkih prepreka koje će braniti automobilima prolaz, sve će se, kazao je Franković, nadzirati video kamerama.
- Zona kreće od ulaska u javnu garažu na Ilijinoj glavici. Tamo su kamere koje su u funkciji „Bus Web Shopa” i prepoznavaju vozila i pravo prolaska. Nema prepreka, rampa i slično. Sve će nadzirati kamere. Ukoliko vozilo prođe, a nema reguliran status u jednoj od kategorija sustav ga automatski detektira i ispisuju se kazna. - kazao je gradonačelnik Dubrovnika.

Kolike će biti te kazne Franković nije rekao, ali će građani koji ne žive u zoni posebnog prometnog režima za prolaz prema Gradu morati imati Sanitatove pretplatne parkirne karte.

- Samo će PPK proći. Vidjeli smo da većina građana koristi PPK. Cijena se neće mijenjati jer je to najjeftinija pretplatna karta u Hrvatskoj koja uz iznimno nisku cijenu omogućava parkiranje ispred svoje kuće. S tom cijenom vam je omogućeno parkiranje u cijelom gradu i imate ulaz u zonu posebnog prometnog režima. No vidjet ćemo kako će kroz javno savjetovanje reagirati građani. - kazao je Franković.

No, svi građani Dubrovnika ipak nemaju Sanitatovu pretplatu. Očito će je trebati imati i stanovnici Župe, Konavala i Dubrovačkog primorja ako žele u Grad, a ta karta za njih je ipak znatno skuplja nego za stanovnike Dubrovnika.

Franković je istaknuo i kako će se postaviti posebni LED ekrani putem kojih će se komunicirati s posjetiteljima koji dolaze u zonu, a preko kojih će dobivati obavijesti kako moraju regulirati svoj status.

Inače, odluka o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno - povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, prva je takva u Hrvatskoj i ona je, kazao je Franković, „element napora aktualne gradske uprave da Vlada izmjeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama, što je omogućilo da se u skladu sa smjernicama UNESCO-a smanji opterećenje prometa oko povijesne jezgre i smanji negativne utjecaje na spomeničku baštinu”.

- Vjerujem da će svi subjekti i građani uključiti u javno savjetovanje da u konačnici odluka koju ćemo donijeti bude što životnija i kvalitetnija. Ova odluka dotaknut će se svakog stanovnika grada i svakog gospodarskog subjekta i vrlo je bitno da se uključe u javno savjetovanje kako bi odluka bila što bolja. Kroz ovu odluku prioritet i prednosti imaju uvijek i jedino stanovnici grada s naglaskom na povijesnu jezgru. - rekao je Franković.

Odluka bi za implementaciju trebala biti spremna za tri mjeseca. Franković je kazao kako će trebati oko godinu dana da zaživi.

- Prometno redarstvo će neko vrijeme biti fleksibilno, izbjegavat će kazne te će u prvih godinu dana koristiti opomene. Bit će anomalija i stvari koje će trebati unaprijediti, ali vjerujem da za tri mjeseca možemo krenuti u primjenu odluke.- rekao je gradonačelnik Mato Franković.

Objavljeno u S JUGA