Srijeda, 21 Rujan 2022
SVE ČEŠĆE SUŠE, PODIZANJE RAZINE MORA I TEMPERATURE ZRAKA, BUDUĆNOST NE IZGLEDA SVIJETLO

Potop u dolini Neretve mogao bi započeti još za vrijeme naših života, predviđa se znatno podizanje razine mora

Potop u dolini Neretve mogao bi započeti još za vrijeme naših života, predviđa se znatno podizanje razine mora Foto: JP/arhiva
Piše:

Diljem Europe, pa tako i na jugu Hrvatske do kraja 21. stoljeća doći će do evidentnih promjena u temperaturi zraka, količini padalina i srednjoj razini mora. Na temelju podataka Portala znanja o klimatskim promjenama Svjetske banke (Climate Change Knowledge Portal - CCKP) očekuje se da će Hrvatska postati toplija i podložnija sušama, osobito ljeti. Predviđa se povećanje temperature i smanjena dostupnost vode diljem Hrvatske tijekom ovog stoljeća. Ovi podaci objavljeni su u Planu prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode u dolini Neretvi DUNEA-e.

Trendovi temperature pokazuju zatopljenje u cijeloj Hrvatskoj, s višim temperaturama na kopnu nego u primorju ili dalmatinskom području. Očekuje se najveći stupanj promjena u vrijednostima maksimalne temperature. Analiza podataka CCKP za scenarije visokih razina emisije pokazuje da bi se prosječne mjesečne promjene temperature mogle povećavati za 1,36°C do 2030 - ih te i za više od 4°C do 2090-ih. Temperaturni trendovi značajno će se povećati u ljetnim mjesecima, kao i u zimskim i proljetnim sezonama. Najveći porast minimalne temperature predviđa se sredinom stoljeća. Specifična „nove žarišta“ su u sjevernim i zapadnim područjima Hrvatske, sjevernim krajevima u Gorskom kotaru i istočnom dijelu Like tijekom zimskih mjeseci.

Obalna područja doživjet će najveću promjenu tijekom ljetnih sezona. U svim scenarijima, temperature u Hrvatskoj nastavljaju rasti do kraja stoljeća. Tijekom sezonskog ciklusa, porast temperature će se osjetiti od travnja do lipnja te ponovno u rujnu i listopadu. Povećana vrućina i ekstremni toplinski uvjeti rezultirat će značajnim implikacijama za javnost, poljoprivredni sektor i vodne resurse.

Kako je opisano u Planu prilagodbe od štetnog djelovanja morske vode u dolini Neretvi predviđa se porast temperature zraka u Europi i za 4,1 do 8,5°C za razdoblja od 2071. do 2100. godine u odnosu na razdoblje 1981. - 2010.

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu – DHMZ, očekivani porast temperatura zraka u Hrvatskoj do 2040. je do 0,6°C za zimsko i do 1°C za ljetno razdoblje. U razdoblju 2041. - 2070. očekivani porast prizemne temperature zraka u Hrvatskoj je do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1,6°C na jugu za zimsko razdoblje, te do 2,4°C u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a do 3°C u priobalju za ljetno razdoblje.

Modeli Europske agenicije za okoliš - EEA predviđaju povećanje godišnje količine oborina u velikim dijelovima srednje i sjeverne Europe do oko 30 posto i smanjenje u južnoj Europi do 40 posto u uspoređujući razdoblja od 1971. do 2000. sa 2071. do 2100. godine. Ljeti se smanjenje padalina proteže prema sjeveru. Na temelju regionalnog klimatskog modela DHMZ-a, promjene količine oborina u bliskoj budućnosti do 2040. godine vrlo su male i variraju ovisno o godišnjem dobu. Najveća promjena količine padalina može se očekivati na Jadranu u jesen uz smanjenje količine oborine od najviše cca 45-50 mm. U drugom razdoblju od 2041. do 2070. promjena količine oborina u gorskoj Hrvatskoj i u priobalju doseći će vrijednost od 45 - 50 mm.

Na temelju EEA, globalna srednja razina mora povećat će se za 0,28 - 0,55 m do 2100. godine, u odnosu na prosjek perioda 1995. - 2014. godine. Projekcija porasta razine mora tijekom 21. stoljeća na području Hrvatske iznosit će 0,4 do 0,5 m. Srednja razina mora u srednjem i južnom Jadranu povećat će se za oko 40 cm tijekom sljedećih sto godina, što je u skladu s IPCC i EEA prognozama.

Europa se zagrijava brže od globalnog prosjeka. Srednja godišnja temperatura nad europskim kopnenim područjima u posljednjem desetljeću bila je između 1,94 i 2,01°C veća nego u predindustrijskom razdoblju. Godina 2020. bila je najtoplija godina u Europi od početka instrumentalne evidencije prema svim korištenim skupovima podataka, s rasponom anomalije između 2,51°C i 2,74°C iznad predindustrijskih razina. Posebno visoko povećanje srednje temperature zraka uočeno je u istočnoj Europi, Skandinaviji i na istočnom dijelu Pirinejskog poluotoka. Najviša razina zatopljenja predviđa se u sjeveroistočnoj Europi, sjevernoj Skandinaviji i kopnenim područjima mediteranskih zemalja, dok se najmanje zatopljenje očekuje u zapadnoj Europi, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, zapadnoj Francuskoj, zemljama Beneluksa i Danskoj.

Prema rezultatima talijanskog RegCM-a za područje Hrvatske predviđa se povećanje temperature zraka u svim razdobljima i sezonama. Povećanje srednje dnevne temperature zraka veće je ljeti nego. U razdoblju do 2040. godine na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C . U drugom razdoblju buduće klime od 2041. do 2070. Godine očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2 °C u kontinentalnom dijelu i do 1,6 °C na jugu, a ljeti do 2,4 °C u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odnosno do 3 °C u priobalnom pojasu.