Nedjelja, 14 Travanj 2024
TJEDAN U NERETVI OBILJEŽEN JE I ZAVRŠETKOM OVIH PROJEKATA

OTVOREN CENTAR OBRANE OD POPLAVA U OPUZENU, ZAVRŠENI RADOVI NA OBALI MALE NERETVE, PUŠTEN U RAD I KANALIZACIJSKI SUSTAV SLIVNO - OPUZEN

OTVOREN CENTAR OBRANE OD POPLAVA U OPUZENU, ZAVRŠENI RADOVI NA OBALI MALE NERETVE, PUŠTEN U RAD I KANALIZACIJSKI SUSTAV SLIVNO - OPUZEN Foto: Hrvatske vode


U Opuzenu je ovaj tjedan otvoren Centar obrane od poplava Hrvatskih voda, pušten je u rad kanalizacijski sustav Slivno - Opuzen te su završeni radova na uređenju obala Male Neretve. Navedeni projekti ukupne su vrijednosti gotovo 20 milijuna eura, a uvelike će pridonijeti podizanju standarda života stanovnika Dubrovačko – neretvanske županije i zaštiti okoliša.

Događajima su prisustvovali ministrica poljoprivrede Marija Vučković, gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, načelnik Općine Slivno Smiljan Mustapić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

CENTAR OBRANE OD POPLAVA U OPUZENU

Prvenstvena namjena i svrha zgrade Centra obrane od poplava je osiguranje skladišnog prostora za potrebe obrane od poplave, zatim prostora za smještaj strojeva, raznog alata i materijala koji je neophodan za obranu od poplava te djelatnika nadležne ispostave Hrvatskih voda u Opuzenu.

Ova investicija vrijedna dva milijuna eura, važna je s obzirom na činjenicu da na području kako Donje Neretve (koje je više puta bilo izloženo poplavama s velikim materijalnim štetama) tako i na području cijele Dubrovačko - neretvanske županije nema adekvatnog skladišta niti drugog prostora koje bi se koristilo u svrhu obrane od poplava.

RADOVI NA UREĐENJU OBALA MALE NERETVE

Uređenje obale Male Neretve izvedeno je na dionici od ustave u Opuzenu do vodotoka Crepina na desnoj obali u duljini od 4.258 metara, a na lijevoj obali od ustave u Opuzenu do crpne stanice Prag u duljini od 4.826 metara. Ukupno je uređeno 9.084 metara obale, a vrijednost radova je 12 milijuna eura.

Uređenje je koncipirano tako da buduće uređene obale Male Neretve zadovoljavaju zahtjeve obrane od poplava u novom režimu tečenja, da imaju osiguranu stabilnost i nepromjenjivu geometriju obale ugradnjom kamenog nabačaja i postavljanjem armirano-betonskih elemenata, da osiguraju stanovništvu koje živi uz obale pristup rijeci izvedbom legalnih privezišta za brodove te da omoguće sigurno kretanje prometnicama uz rijeku izvedbom nogostupa i parkirnih mjesta.

KANALIZACIJSKI SUSTAV NA PODRUČJU MALE NERETVE (AGLOMERACIJA OPUZEN)

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Opuzen obuhvaća grad Opuzen i naselje Podgradinu (općina Slivno), iste se prikupljaju i odvode do postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nakon pročišćavanja kontrolirano ispuštaju u rijeku Neretvu.

Završetkom ovog Projekta omogućeno je priključenje na sustav javne odvodnje za dodatnih 1200 stanovnika s područja grada Opuzena, čime je ukupna priključenost na sustav javne odvodnje povećana na 67% ukupnog stanovništva, te 600 stanovnika s područja općine Slivno što predstavlja 33% ukupnog stanovništva općine.

JPA