Četvrtak, 10 Kolovoz 2023
Grad Dubrovnik

OBNOVIT ĆE SE PERIVOJ ĐORĐIĆ – MAYNERI NA LOPUDU

OBNOVIT ĆE SE PERIVOJ ĐORĐIĆ – MAYNERI NA LOPUDU Foto: Grad Dubrovnik


Grad Dubrovnik potpisao je sa Studijom Landa Ugovor o izradi projektne dokumentacije u svrhu obnove i revitalizacije Perivoja Đorđić - Mayneri na otoku Lopudu.

„Projektantske usluge obuhvatit će izradu konzervatorske vrtno - povijesne studije sa jasnim smjernicama zaštite i obnove, u čijem će fokusu biti cjelovito vrednovanje prostora, postavljanje kriterija za zaštitu perivoja na temelju poštivanja kulturnih, povijesnih, simboličkih i tradicijskih vrijednosti koja će poslužiti kao stručna uporišta za buduću revitalizaciju. Posebna pozornost posvetit će se proučavanju arhivske građe, poglavito razvoja perivoja kroz različite društvene i gospodarske prilike, što će pridonijeti temeljitoj razradi i širem obuhvatu ovog krajobraznog projekta. 
 
Sukladno smjernicama nadležnog konzervatorskog odjela, Studio Landa ima za zadatak analizirati izvorni koncept perivoja, postojeće vegetacijsko stanje odnosno sastav biljnog fonda i prirodnih uvjeta, kako bi se definirale daljnje podloge, postupanja i metodologija obnove parka Đorđić-Mayneri. 
 
Na temelju ovih studija izradit će se projektna dokumentacija obnove Perivoja, koja će se koncipirati po fazama i zonama te će se kreirati cjeline koje se mogu izdvajati i samostalno obnavljati na način da ne remete njegovu cjelovitost. Tako će idejni i glavni projekt, između ostalog, predvidjeti točne grafičke prikaze s podacima za utvrđivanje posebnih uvjeta, krajobrazne elaborate, projekt opreme perivoja, elektroinstalacija i rasvjete, odvodnje i navodnjavanja te u konačnici projekt vizualnog identiteta i signalizacije perivoja na Lopudu. 
 
Sredstva koje će Grad izdvojiti za ovu namjenu i izvršenje svih usluga iznose 31.000,00 eura s PDV-om.” - piše u priopćenju Grada Dubrovnika.

jp