Četvrtak, 22 Rujan 2022
UTVRĐUJU SE JASNE GRANICE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Mljećani i Lastovci trebali bi provjeriti nalaze li se njihove čestice u obuhvatu zaštićenih područja

Mljet Mljet Foto: parkovihrvatske.hr


Državna geodetska uprava predstavila je jučer na Plitvičkim jezerima projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima“, koji obuhvaća osam nacionalnih parkova i deset parkova prirode unutar kojih su i dva stroga rezervata.

Za većinu zaštićenih područja se ne zna točno koje katastarske čestice se nalaze unutar njihovih granica i one ne postoje u službenim registrima. Zbog neutvrđenih vanjskih granica zaštićenih područja, tijela koja njima upravljaju često nailaze na poteškoće tijekom sprečavanja radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode, rečeno je na skupu.

Projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima (EPPR) će stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima koja su i dio ekološke mreže Natura 2000 iz kategorije NP. Ujedno će omogućit uvid u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima.

- Državna geodetska uprava je nositelj projekta EPPR kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima. Na projektu od početka sudjeluje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima. EPPR će utvrditi jasne granice pojedinih zaštićenih područja, omogućiti njihovu vidljivost i transparentnost, a sve u svrhu učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima. Cilj je digitalizacija i jednostavniji pristup geoprostornim i katastarskim podacima iz nadležnosti Državne geodetske uprave. - rekao je voditelj projekta EPPR-a Mladen Pandža.

Projekt EPPR-a neće ograničavati prava vlasnika na zaštićenim područjima. Sve zakonske odredbe već se primjenjuju prema Zakonu o zaštiti prirode, istaknuto je.

Javna tribina u JU NP Plitvička jezera je ujedno i početak javnog uvida koji će trajati mjesec dana, odnosno do 21. listopada. Svi zainteresirani u tom razdoblju mogu provjeriti je li njihova čestica unutar granica zaštićenog područja.

- Kada je riječ o privatnim vlasnicima i njihovim pravima i obvezama unutar zaštićenih područja treba naglasiti pravne elemente koji mogu biti od velike koristi svima koji posjeduju nekretnine na tom području. Pravo prvokupa, izvlaštenje, pravo na naknadu štete su detaljno pojašnjeni na javnoj tribini, a dostupni su i na mrežnim stranicama projekta. - izjavila je Ana Vrban, viša stručna savjetnica u odjelu katastarskih izmjera pri Državnoj geodetskoj upravi.

(Hina)