Ponedjeljak, 24 Lipanj 2024
GRAD DUBROVNIK

GLASANJE ZA PROJEKTE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJAU tijeku je postupak glasovanja za projekte građana koji će se u sklopu ovogodišnjeg kruga participativnog budžetiranja realizirati u 2025. godini. Obuhvaćena su 82 projektna prijedloga koji su zadovoljili kriterije modela participativnog budžetiranja u vrijednosti do 60 tisuća eura po svakom mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru.

Građani će glasovanjem odlučiti koji će se projektni prijedlog iz njihovog gradskog kotara ili mjesnog odbora realizirati u 2025. godini. Glasovanje se odvija putem NIAS sustava e-Građani na platformi VoxPopuli do 30. lipnja 2024. Za prijavu je dovoljna vjerodajnica niske razine sigurnosti koju je moguće dobiti u poslovnici FINA-e (korisničko ime i lozinka). Detaljne upute za glasovanje možete pronaći na web stranici https://voxpopuli.edubrovnik.hr.

Projekt Participativno budžetiranje provode Grad Dubrovnik i Dubrovačka razvojna agencija DURA, a cilj je uključiti građane Dubrovnika u proces donošenja odluka u svojoj sredini.

Uključite se jer glasovanjem upravo vi odlučujete koji će se projektni prijedlog iz Vašeg gradskog kotara ili mjesnog odbora realizirati u 2025. godini, odnosno – što je potrebno Za bolji Grad.

Grad Dubrovnik