Prikazujem sadržaj po oznakama: seksualne navike

Nedjelja, 19 Studeni 2023 12:29

MLADE U HRVATSKOJ SEKS SVE MANJE ZANIMA

Istraživanje o seksualnom ponašanju mladih pokazalo je da mladi u Hrvatskoj sve kasnije stupaju u seksualne odnose, da su manje seksualno aktivni uz sve manje partnera, te da je porasla uporaba kondoma, ali ga i dalje neredovito koristi svaki drugi mladić i 60 posto djevojaka.

Usprkos tom statistički značajnom smanjenju razine rizičnog seksualnog ponašanja kod mladih u posljednjih 15-ak godina, istraživači smatraju da je ono i dalje prijetnja njihovom reproduktivnom i seksualnom zdravlju.

Utvrđeno je to multidisciplinarnim znanstvenim projektom SERZAM2020 kojim se tijekom posljednjih petnaestak godina analiziralo seksualno ponašanje i stavovi o seksualnosti mladih od 18 do 25 godina. Tri su vala studije provedena 2005., 2010. i 2021.

Prvi je cilj projekta bio utvrditi raširenost rizičnih seksualnih ponašanja među mladima u Hrvatskoj te promjene razina seksualnih rizika, a drugi ispitati odnos između vjere i religioznosti te rizičnog seksualnog ponašanja mladih.

Autori studije, predvođeni profesorom Aleksandrom Štulhoferom s Katedre na seksologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, smatraju kako je nužno u javnozdravstvene i obrazovne politike usmjerene na mlade uključiti i sadržaje u vezi s cjelovitom seksualnom edukacijom.

Istraživanje je 2021. provedeno online anketom zbog pandemije koronavirusa, dok su 2005. i 2010. provedene terenske ankete.

Za potrebe istraživanja prikupljen je i uzorak urina radi testiranja raširenosti klamidije među mladima.

Kao indikatori rizičnog seksualnog ponašanja promatrani su: dob stupanja u prvi seksualni odnos, uporaba kondoma, broj seksualnih partnera te iskustvo paralelne seksualne veze.

Prema podacima iz 2021. primjećuje se smanjenje seksualne aktivnosti i porast dobi seksualne inicijacije.

Udio seksualno aktivnih ispitanika pao je za oko 12 posto odnosu na prva dva vala te u 2021. iznosi 73 posto. Pad je pritom veći kod mladića (oko 18 posto manje seksualno aktivnih), nego kod djevojaka (oko 7-8 posto).

U istom je periodu porasla i prosječna dob stupanja u seksualne odnose, i to za pola godine - kod mladića na 17,5 godina, a kod djevojaka na 17,9.

Osim toga, pokazalo se i smanjenje stupanja u prvi seksualni odnos u ranijoj dobi (15 ili manje i 16 godina) kod mladića, kao i porast broja i mladića i djevojaka koji su prvi seksualni odnos imali s 19+ godina.

U 2021. pokazalo se i smanjenje ukupnog broja partnera među seksualno aktivnim mladićima u odnosu na ranije rezultate. Dok je 2005. i 2010. znatan udio muških sudionika (oko 30 posto) navodio više od pet partnerica, pa i više od njih 10 (15-20 posto), u zadnjoj studiji gotovo dvije trećine mladića navode do tri partnerice.

Zanimljivo je i da se se udio onih koji su imali samo jednu partnericu udvostručio.

Seksualno ponašanje kod kojeg su istraživači utvrdili najizraženije razlike s obzirom na spol sudionika jest održavanje usporednih seksualnih veza. To podrazumijeva više seksualnih partnera u određenom razdoblju.

U sva tri istraživačka vala zabilježen je gotovo dvostruko veći udio mladića s barem jednim takvim iskustvom u odnosu na djevojke. Pritom, najdrastičniji pad učestalosti takvog ponašanja zabilježen je upravo u 2021. - s oko 30 na 11 posto kod mladića te sa 17 na 5 posto kod djevojaka.

Kada je riječ o redovitoj upotrebi kondoma, 2021. godine zabilježen je osjetniji porast uporabe kondoma i kod djevojaka (od oko 10 posto, na razinu od 40 posto), i kod mladića (porast od gotovo 15 posto, do razine od 47 posto).

Međutim, unatoč porastu redovite uporabe kondoma podaci ukazuju na to da svaki drugi mladić te čak šest od 10 djevojaka kondome koriste neredovito.

Raširenost klamidije 2021. bila je nešto niža u odnosu na 2010., a iznosila je 5,3 posto kod djevojaka i 7,3 posto kod mladića. Manje od sedam posto ukupnih sudionika već se ranije testiralo na klamidiju, a od 448 njih koji su poslali urin, infekcija je potvrđena kod devetero – sedam djevojaka i dva mladića.

Osim toga, četvrtina sudionika nije točno odgovorila ni na jedno od postavljenih pitanja o toj infekciji, a nešto manje od 10 posto njih odgovorilo je točno na sva pitanja.

Sustavnim pretraživanjem literature o povezanosti religioznosti i osobne vjere s manjom sklonošću rizičnim seksualnim ponašanjima kod mladih te analizom podataka iz 2021. istraživači su utvrdili kako je ta povezanost vrlo slaba.

Istraživači tvrde da se značajni porast dobi stupanja u seksualne odnose i smanjivanje prosječnog broja seksualnih partnera ne može pripisati porastu religioznosti među mladima.

Iako vrlo religiozni mladi ljudi nešto kasnije stupaju u seksualne odnose, prosječan broj njihovih seksualnih partnera kasnije se ne razlikuje od broja koji navode osobe koje nisu ili su tek formalno religiozne.

Uz to, ni redovitost uporabe kondoma, ni učestalost promjene seksualnih partnera nisu povezani s osobnom vjerom/religioznošću.

Autori studije napominju da religijski odgoj nije zamjena za cjelovitu seksualnu edukaciju zasnovanu na znanstveno utemeljenim informacijama, razvoju osobne odgovornosti te usvajanju zdravih navika.

Barbara Sokić (Hina)

Objavljeno u GLOBAL

Mladi u Hrvatskoj podjednako često biraju tradicionalni obrazac odlaženja na „spojeve” kao i upuštanja u suvremene, slobodnije oblike odnosa, a dugotrajne veze pokušavaju izbjegavati dok ne stabiliziraju karijeru, ukazuju na to rezultati nedavnog istraživanja.

Radi se o istraživanju „Suvremeni oblici datinga među mladima u dobi od 18 do 25 godina“, koje su provele Lucija Šutić s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta i Margareta Jelić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ana Krnić s Visokog učilišta Algebra.

One su se poslužile metodom kvalitativnog istraživanja koje karakterizira mali, ali ciljani uzorak i neposredni intervjui s članovima fokusne grupe. Tako su znanstvenice razgovarale s 28 osoba prosječne dobi od 23 godine, među kojima je bilo 13 žena i 15 muškaraca. Njih 15 su bili studenti, šestero zaposleni, a sedmero nezaposleni. Trinaest sudionika bilo je samaca, a nitko od nezaposlenih sudionika nije bio u ljubavnoj vezi. Dva muška sudionika sebe su opisala kao homoseksualce.

PROMJENE U ZAPOČINJANJU VEZA

Tako se uvelike počelo mijenjati tradicionalno započinjanje romantičnih veza dvoje mladih ljudi. Oni su izlazili na klasične „spojeve”, kroz koje su najprije razvijali emocionalnu, a potom i fizičku bliskost. Pod utjecajem različitih društvenih promjena, uključujući pojavu društvenih mreža, mladi se podjednako opredjeljuju za moderne, suvremene, neobavezne oblike „spojeva“ koji obuhvaćaju otvorene veze, „prijateljstva s povlasticama”, seks bez obaveza, poziv na seks i veze za jednu noć.

Oni koji slijede tradicionalne predloške obično upoznaju partnera u svakodnevnim situacijama ili preko zajedničkog prijatelja i počnu izlaziti na neobavezne spojeve. Drugi način je razvoj romantične veze iz prijateljstva.

Partneri modernog oblika veza obično se upoznaju u klubu, na društvenim mrežama ili u aplikaciji za upoznavanje i odmah počnu razgovarati ili se povežu. To može dovesti do povremenih romantičnih veza, tj. otvorene veze tzv. prijateljstva s povlasticama, seks bez obaveza, poziv na seks i veze za jednu noć, ističu autorice u članku objavljenom u novom broju časopisa Revija za sociologiju.

„Naši zaključci sugeriraju da možda nema kulturoloških razlika između scenarija datiranja hrvatskih i američkih odraslih osoba, premda neka istraživanja pokazuju da je hrvatsko društvo još uvijek više kolektivističko”, kažu autorice i dodaju da su „milenijalci“ vjerojatno odrasli pod utjecajem individualističkih vrijednosti.
Još jedan važan nalaz studije kazuje da mladi vjeruju da dugotrajne veze vode braku i/ili zajedničkom životu pa će, ako žele završiti školovanje i izgraditi karijeru, nastojati izbjeći dugotrajne ljubavne veze i odgoditi brak.

Budući da još uvijek imaju seksualne potrebe ili potrebu za intimnošću, pokušavaju razviti ležerne veze koje će zadovoljiti njihove specifične potrebe, kažu autorice.

DVOSMISLENOST VEZA JE ZBUNJUJUĆA ZA ŽENE

Povremene veze sa seksualnim odnosima karakteriziraju umjerene do visoke razine strasti, a niske do umjerene razine intimnosti i niske razine predanosti. Nalazi kao i prethodne studije u inozemstvu identificiraju seksualni užitak kao glavni razlog zašto se mladi ljudi upuštaju u povremene seksualne odnose, a kada je to jedini motiv za ulazak u odnos, osoba će se zadovoljiti nečim ležernijim. Štoviše, ti odnosi mogu biti zabavni i opuštajući, kao i pomoći partnerima da uvježbaju svoje vještine i nauče što žele od svojih budućih dugoročnih veza, objašnjava se u članku.

Autorice napominju da suvremeni odnosi mogu biti zbunjujući, jer ih različiti ljudi definiraju na različite načine i, sukladno tomu, imaju različita očekivanja od partnera. Naime, kada ne slijede tradicionalni scenarij za upoznavanje, ispitanici nisu sigurni koje su specifične norme ponašanja. Tako je trećina žena koje su se upustile u vezu iskusila nejasnoće u pogledu statusa svoje veze, a dvije trećine žena doživjele su nejasnoće u pogledu svog prijateljstva s osobom s kojom su se „spetljale“. Ova dvosmislenost može rezultirati tjeskobom, ljubomorom, frustracijom, ljutnjom, kao i raskidom prijateljstva.

KAKO JE PROVEDENO ISTRAŽIVANJE...

Istraživanje je provedeno metodom kvalitativnih istraživanja koja, za razliku od kvantitativnih, podrazumijeva uzorak s manjim brojem sudionika, s kojima istraživači provode neposredne intervjue, pa su autori naveli i nekoliko ograničenja toga istraživanja.

Hrvatsko istraživanje obuhvatilo je 28 osoba, dok je za usporedbu, slično američko istraživanje uključilo 77 sudionika. Hrvatski podaci su u skladu s američkim istraživanjem, ali njegove rezultate treba testirati na većoj kvantitativnoj studiji, ističu autorice.

Sudionici su uključeni primarno putem osobnih mreža i bile su to osobe koje žive u velikom urbanom području, pa iako su neki od njih naveli su da su odrasli u ruralnim područjima, rezultati bi možda bili drugačiji da je uzorak bio heterogeniji, ističu.
Ipak, istraživanje proširuje razumijevanje romantičnih veza kod mladih, a kao jedna od prvih hrvatskih studija na tu temu, ocjenjuje se, daje važan doprinos u području istraživanja partnerskih odnosa.

Može poslužiti ne samo kao referenca za buduća istraživanja, nego i kao osnova za razvoj preventivnih programa koji će jačati romantične kompetencije te razvijati komunikacijske vještine kod mladih u razdoblju odraslosti u nastajanju, zaključuju.

(Hina)

Objavljeno u GLOBAL