Prikazujem sadržaj po oznakama: majkovi

Na području Policijske uprave dubrovačko – neretvanske prošli tjedan najveća koncentracija alkohola od 1,76 g/kg izmjerena je 35-godišnjaku koji je u ponedjeljak, 12. veljače, u ranim jutarnjim satima u Majkovima zaustavljen tijekom redovne kontrole prometa.

Vozač je isključen iz prometa i prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.320 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

jp

Objavljeno u S JUGA

U Slanom je ovaj tjedan potpisan ugovor o projektiranju Interpretacijsko-edukativno - istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima u vrijednosti od 420 tisuća kuna (bez PDV-a) te ugovor za izradu projektne dokumentacije za potrebe uspostave Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne i barske kornjače koji će se nalaziti u Majkovima, a u vrijednosti od 300 tisuća kuna (bez PDV-a). Ugovore su potpisali ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijana Miljas Đuračić s predstavnicom izvršitelja tvrtke APE d.o.o., a na potpisivanju su bili i župan Nikola Dobroslavić te načelnicii općina Kula Norinska i Dubrovačko primorje, Nikola Krstičević i Nikola Knežić.

Uspostavom Centra u Općina Kula Norinska, dolina Neretve postat će strateško središte zaštite prirode i novi punkt zaštite prirode Dubrovačko -neretvanske županije, te novo strateško središte zaštite prirode pograničnog područja dvije županije, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske.
Uređenje Centra zamišljeno je na način da se u istom uspostavi interpretacijski dio zaštićenih dijelova prirode doline Neretve, polivalentna multimedijalna dvorana (namijenjena kongresima, predavanjima, školama u prirodi, edukacijama, seminarima, povremenim izložbama i sl.), izdvojeni ured Javne ustanove, bioistraživačka stanica, te popratni uslužni sadržaji.
Nadalje, u okolišu zgrade, uz hortikulturno uređenje okoliša zgrade sa sadržajima, formirat će se privremeno prihvatilište za strogo zaštićene vrste kopnenih i slatkovodnih životinja, te invazivnih vrsta. Centar će biti smješten na prostoru zgrade nekadašnje škole u Novim Selima.

Svrha Centra u Majkovima je uspostava interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati riječna i barska kornjača kao vrste, lokve i bioraznolikost lokvi, kao i druge zaštićene prirodne vrijednosti i bioraznolikost Općine Dubrovačko primorje, sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva, djece i studenata, posjetitelja, ljubitelja prirode, te stručne i znanstvene javnosti. Zbog daljnjeg unaprjeđenja procesa zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, a posebice riječne kornjače, uspostava Centra i formiranje izdvojenog laboratorija je neizostavan segment daljnjeg djelovanja Javne ustanove. Lokacija budućeg Centra nalazi se na mjestu nekadašnje župne kuće u naselju Majkovi, a ista je određena u suradnji s Općinom Dubrovačko primorje uzimajući u obzir trenutno riješene imovinsko-pravne odnose zemljišta i postojećih objekata, kao i prijedloge stanovnika Majkova.

JP

Objavljeno u S JUGA

Vlada Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici usvojila je Uredbu o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima čime je Republika Hrvatska dobila, po prvi puta, područje zaštićeno u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata.

Proglašenje posebnog rezervata obuhvaća dvije lokve u Donjim Majkovima i lokvu u Prljevićima u Općini Dubrovačko primorje, a proglašava se radi očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj. Lokve su značajne kao stanište strogo zaštićene vrste te riječne kornjače. Oba lokaliteta dio su ekološke mreže Natura 2000 kao područja očuvanja značajna za spomenute vrste i stanišne tipove.

Lokve u Majkovima jedno su od ukupno četiri područja u Republici Hrvatskoj gdje je do sada pronađena riječna kornjača i u relativno su zadovoljavajućem stanju. Međutim, njima je potrebno aktivno upravljati sukladno smjernicama definiranima u stručnoj podlozi za proglašenje zaštićenog područja.

Prepoznajući važnost zaštite predmetnog lokaliteta, Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, izradila je stručnu podlogu sa svrhom vrednovanja područja lokvi u Majkovima. Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom, sustavno je provodila istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače, ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa. Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu.

Najveća vrijednost ovog područja je riječna kornjača čija su nalazišta ograničena na malim, fragmentiranim i međusobno izoliranim staništima te broje oko petstotinjak odraslih jedinki. Na području predloženog posebnog rezervata zabilježeno je 19 vrsta vodozemaca i gmazova, što predstavlja gotovo trećinu ukupnog broja vrsta vodozemaca i gmazova zabilježenih u Republici Hrvatskoj, a čak 10 vrsta je strogo zaštićeno.

JP

Objavljeno u ESPRESSO

Uspostavit će se Centar zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske kornjače (Emys orbicularis) u Dubrovačko -neretvanskoj županiji. Sporazum o partnerstvu za uspostavu Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača potpisan je danas u Palači Ranjina između župana Dubrovačko - neretvanske županije Nikole Dobroslavića, ravnateljice Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanije Milić, načelnika Općine Dubrovačko primorje Nikole Knežića i ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije Marijane Miljas Đuračić.

Naime, lokacija budućeg centra je u Majkovima u Općini Dubrovačko primorje. Mjesta Majkovi i Prljevići značajna su kao staništa strogo zaštićene vrste riječne kornjače, a ujedno i dio europske ekološke mreže Natura 2000.

Riječna kornjača unutar Republike Hrvatske rasprostranjena je jedino u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, sa stabilnim populacijama u Konavoskom polju, lokvama u Majkovima i Prljevićima te ugroženom populacijom u Stonskom polju.

„Budući da je u tijeku postupak proglašavanja posebnog herpetološkog rezervata, prvog u Republici Hrvatskoj takve kategorije, koji obuhvaća upravo područje lokvi u Majkovima i Prljevićima, Centar je logičan nastavak aktivnosti i dodana vrijednost Općini Dubrovačko primorje u smislu formiranja ishodišne točke zaštite prirode.” - ističu danas iz Županije dubrovačko – neretvanske u priopćenju nakon potpisivanja sporazuma o uspostavi Centra.

Centar je zamišljen kao mjesto na kojem će se, na interaktivan način, prezentirati sve prirodne vrijednosti i pripadajuće bioraznolikosti, namijenjene edukaciji lokalnog stanovništva i posjetitelja, ljubiteljima prirode, odnosno stručnoj i znanstvenoj javnosti.

dm

Objavljeno u S JUGA
Označeno u

Tri impozantna stabla iz Dubrovačko – neretvanske županije sudjelovala su ove godine u izboru Hrvatskog stabla godine u organizaciji nacionalnog koordinatora natjecanja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko - neretvanske županije.

gorostasnidub majkovi 161021Majkovski gorostasni dub. Foto: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

U natjecanju na kojem se glasalo online, od tri stabla iz naše županije najviše glasova prikupio je gorostasni dub iz Majkova koji se s 8.186 glasova našao ukupno na petom mjestu. 

platanpridvorje 161021Konavoski platan. Foto: JP

Platan ispred samostana u Pridvorju u Konavlima prikupio je 1985 glasova što je bilo dovoljno za sedmo mjesto.

cempres rudjera boskovica 161021Čempres Ruđera Boškovića, Mlini. Foto: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Odmah iza konavoskog platana na osmom mjestu se našao čempres iz Mlina u Župi dubrovačkoj, nazvan Čempresom Ruđera Boškovića, a dobio je 1821 glas.

Pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo godine, koji će ujedno i predstavljati našu zemlju na europskom izboru 2022. jest stablo nazvano „Stoljetni div u srcu Slavonije”. Riječ je o stablu golemog mamutovca – Sequoia gigantea ili Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchh, starosti oko 130 godina, smještenom u sklopu EPIcentra Sequoia Slatina.

mamutovac slatina 161021Golemi mamutovac, Slatina. Foto: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Ovaj div zaštićen je 1967. godine sukladno Zakonu o zaštiti prirode kao spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo. Na izboru Hrvatskog stabla godine prikupio je 11.042 glasa.

Ovo stabla jedini je zaštićeni primjerak ove vrste u Republici Hrvatskoj te jedan od najstarijih primjeraka u Europi. Slijedeći hortikulturne trendove 19. stoljeća, zasadila ga je plemićka obitelj Schaumburg - Lippe, istodobno kada su najstarije sekvoje zasađene u Engleskoj, izvan svoga prirodnog staništa.

Inače riječ je o stablima koja su prirodno rasprostranjena u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike, točnije u središnjem dijelu Kalifornije (Sierra Nevada) iznad 1500 metara nadmorske visine. U Hrvatskoj, kao i ostatku Europe, sekvoje su se sadile kao ukrasna vrsta, međutim, europska stabla su dimenzijama znatno manja od američkih.

JP

Objavljeno u ESPRESSO