Petak, 04 Veljača 2022
SURADNJA DUBROVAČKIH MUZEJA I SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Restaurirane dvije brodske zastave Dubrovačke Republike

Restaurirane zastave izložene su do 6. veljače Restaurirane zastave izložene su do 6. veljače Foto: DUM


U suradnji Dubrovačkih muzeja sa Sveučilištem u Dubrovniku, Odjelom za umjetnost i restauraciju, u radionici za konzervaciju - restauraciju tekstila, restaurirane su dvije državne brodske zastave Dubrovačke Republike s likom sv. Vlaha iz kraja 18. stoljeća: brodska zastava s nepoznatoga dubrovačkog jedrenjaka iz fundusa Kulturno -povijesnog muzeja i fragment brodske zastave s dubrovačkog jedrenjaka kapetana Birimiše koja se čuva u Pomorskom muzeju.

Voditeljica projekta bila je doc. dr. sc. Danijela Jemo, viša konzervatorica - restauratorica tekstila i voditeljica radionice za restauraciju tekstila na Sveučilištu u Dubrovniku. Konzervatorsko -restauratorske radove na umjetninama uz prof. Danijelu Jemo, izvodili su Mateo Miguel Kodrič Kesovia, doc. art. rest. i studenti smjera restauracije tekstila.

Projekt konzervacije i restauracije predmeta započeo je krajem 2019. godine i trajao je dvije godine te se provodio u dvije faze. U prvoj fazi odrađeni su pripremni radovi, konzervatorsko - restauratorska istraživanja, laboratorijske analize te se započelo s konzervatorsko - restauratorskim zahvatom, dok se u drugoj fazi nastavilo s daljnjim konzervatorsko - restauratorskim radovima i pripremom umjetnina za izlaganje, koristeći suvremenu metodu „pressure mounting” za izlaganje i pohranu plošnoga tekstila.

Restaurirane brodske zastave Dubrovačke Republike s likom sv. Vlaha, simbolom slobode i neutralnosti Republike mogu se vidjeti u prizemlju Kneževog dvora uz Festu svetoga Vlaha do 6. veljače u radnom vremenu Muzeja od 9 do 16 sati te u večernjim satima od 17:30 do 20:30.

JP