Petak, 24 Studeni 2023
Ministar Bačić najavio je tu mogućnost

GRADOVI I OPĆINE MOĆI ĆE RASPOLAGATI DRŽAVNIM STANOVIMA I POSLOVNIM PROSTORIMA

Ministar Branko Bačić Ministar Branko Bačić Foto: Ronald Goršić / CROPIX


Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je u petak da bi se ovlasti lokalne samouprave u upravljanju nekretninama u državnom vlasništvu mogle sa zemljišta proširiti na stanove i poslovne prostore, ako se pokaže da primjena novog zakona ide dobro.

Bačić je na Liderovoj konferenciji o novom Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu poručio da će decentralizacija upravljanja ići prema županijama, gradovima sjedištima županija i gradovima s više od 35.000 stanovnika.

Župani ili gradonačelnici ovlašteni su donijeti odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninama čija je procijenjena vrijednost ili je ukupni iznos procijenjene naknade niži ili jednak iznosu od 130.000 eura. Ako vrijednost iznosi od 130.000 do milijun eura, odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninama donosi županijska skupština, odnosno gradsko vijeće.

- Nekretninama koje vrijede više od toga upravljat će Ministarstvo, odluku o pokretanju postupka raspolaganja i odluku o raspolaganju nekretninom čija je vrijednost iznad 1,5 milijuna eura donosi ministar, dok za sve iznad toga odlučuje Vlada. - kaže Bačić.

Dodao je kako se prihodi od korištenja imovine dijele tako da 60 posto ide državi, a po 20 posto županiji, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, te jedinici lokalne samouprave.

Novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu mora biti tek prvi korak u decentralizaciji upravljanja državnom imovinom, budući da se gradovima zasad omogućuje samo upravljanje zemljištima i objektima, no ne i stanovima i poslovnim prostorima, mišljenje je sudionika konferencije.

(Hina)